Får vem som helst beträda min tomt?

FRÅGA
Får vem som helst (person) beträda min tomt ? Vad är det för regler som gäller?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betydelsen av allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Undantag finns dock, och ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads- och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt, och det ej faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden är böter.

Med andra ord så får inte vem som helst beträda din tomt utan tillåtelse, om tomten i fråga är din villaträdgård tex.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)