Får vem som helst beträda min tomt?

FRÅGA
Får vem som helst (person) beträda min tomt ? Vad är det för regler som gäller?
SVAR

Hejsan! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Betydelsen av allemansrätten är att vi får gå nästan överallt i naturen och på annans mark så länge vi inte stör eller förstör. Undantag finns dock, och ett av de undantagen är hemfridszonen. Hemfridszonen är området närmast bostads- och fritidshus och där har den boende rätt att få vara ostörd och ha som sitt privata område. Om någon olovligen beträder annans tomt, och det ej faller inom allemansrätten, kan den göra sig skyldig till hemfridsbrott enligt 4 kap. 6 § brottsbalken. Påföljden är böter.

Med andra ord så får inte vem som helst beträda din tomt utan tillåtelse, om tomten i fråga är din villaträdgård tex.

Hoppas du är nöjd med svaret!

Vänligen,

Frida Deivard
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1019)
2020-09-26 Grov kvinnofridskränkning och dubbel bestraffning
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot

Alla besvarade frågor (84437)