Får värden säga upp mitt hyresavtal utan godtagbara skäl?

2020-07-15 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej Lawline !Jag bor i en bostadsrättsförening och vi har bara små källarkontor. Därför har jag sedan 2015 hyrt ett förråd i form av ett oanvänt grovsopsrum på 12,5 kvm i grannföreningen. Hyreskontraktet är inte tidsbestämt.Nu vill grannföreningen säga upp hyreskontraktet med anledning av att de säger sig behöva förrådet för sina egna medlemmar (..läs en medlem).Jag har under åren prompt betalat förrådshyran i tid och aldrig varit krånglig på något sätt.Så min fråga är om grannföreningen har godtagbart skäl för uppsägningen ?Med vänliga hälsningar,Eric
SVAR

Hejsan,

Aktuell reglering
Jag förutsätter i mitt svar att du har hyrt ett förråd hos en annan förening än i din egen bostadsrättsförening för användning av ett kontor. Aktuell reglering kan hittas i 12 kapitlet jordabalken, även kallad hyreslagen.

Hyra av lokal
Hyreslagen är en skyddslagstiftning för hyresgästen. Det innebär att lagen alltid gäller före hyresavtalet om hyresgästen vill det (hyresvärden har ej detta val, se 12 kap 1§ 5 st). I lagens mening så hyr du en lokal, se 12 kap 1§ 3 st. En hyresvärd behöver inte någon anledning att säga upp ett hyresavtal men hyresvärden behöver såklart följa reglerna om uppsägningstid enligt avtal eller lag. Det innebär att en hyresgäst kan bete sig väldigt bra och använda lokalen på ett väldigt bra sätt, men värden kan ändå säga upp avtalet - värden och gästen så i dessa fall respektera den uppsägningstid som har avtalats om, se t.ex 12 kap 42§, där det stadgas när hyresvärden får säga upp avtalet i förtid (omedelbart) utan att beakta uppsägningstiden. Om avtalet stadgar en mindre uppsägningstid än lagen så kan hyresgästen åberopa lagen istället.

Uppsägningstid
Enligt omständigheterna så har du hyrt lokalen under flera år och gäller därför i obestämd tid. Uppsägningstiden för en hyresavtal för en lokal som gäller i obestämd tid är 9 månader enligt lagen, se 12 kap 4§ 1 st andra punkten. Om avtalet inte ger en längre uppsägningstid än detta så kan du alltid åberopa 9 månaders uppsägningstid.

Jag hoppas jag har kunnat svara på din fråga, har du följdfrågor är du välkommen att höra av dig till binh.tran@lawline.se för vidare vägledning.

Vänligen,

Binh Tran
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1895)
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?
2021-02-28 ​Hyresrätt vid flytt utomlands.

Alla besvarade frågor (89850)