Får uppsägningstid räknas in i den sammanlagda anställningstiden?

FRÅGA
Hej!Finns det någon regel/praxis att uppsägningstiden (uppsägning pga arbetsbrist) skall räknas in i den totala anställningstiden? Min anledning till frågan är att jag fram tills dagen jag blev uppsagd pga arbetsbrist jobbat 9,93 år på företaget. Uppsägningstiden för anställda som jobbat 8-9,99 år är 5 månader, men 10 år och uppåt är uppsägningstiden 6 månader. Om jag får räkna in uppsägningstiden blir min totala tid över 10 år, och jag får 6 månader uppsägningstid.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver har du rätt till 5 månader uppsägningstid på grund av att du jobbat där i minst 8 men inte mer än 10 år. Efter 10 år är uppsägningstiden 6 månader. (11 § lagen om anställningsskydd)

Uppsägningstiden utgår från den sammanlagda anställningstiden. I den tiden räknas endast anställningstiden fram till uppsägningstillfället in. Det går alltså inte att ta med uppsägningstiden i den totala anställningstiden.

Observera att avvikelser från detta kan ha gjorts i ett eventuellt kollektivavtal.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?