FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt21/11/2022

Får tvångsåtgärder vidtas med stöd av socialtjänstlagen m.m.?

Får ett skyddat boende där en person är placerad enligt SoL ta en våldsutsatt persons mobiltelefon/dator/surfplatta mot personens vilja? Får socialtjänsten villkora en skyddsplacering (enligt SoL) med att personen måste lämna ifrån sig telefon/dator/surfplatta?

Lawline svarar

  

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. 

Som jag uppfattar din fråga så undrar du om personalen på ett skyddat boende med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) får ta en telefon/dator/surfplatta av en person som bor på boendet mot personens vilja. Du undrar även om socialtjänsten får villkora en skyddsplacering med att personen i så fall måste lämna ifrån sig sin telefon/dator/surfplatta. Nedan kommer jag att besvara din fråga. I svaret utgår jag enbart från reglerna i socialtjänstlagen. Jag utgår även från att det är en person som är minst 18 år som bor på det skyddade boendet. 

Det finns i dagsläget inte några särskilda regler om skyddade boenden i svensk lagstiftning. Skyddade boenden brukar därför anses omfattas av reglerna i socialtjänstlagen gällande så kallade ”hem för vård och boende” (SvJT 2019 s. 780 – 794). Reglerna i socialtjänstlagen bygger på frivillighetsprincipen (1 kap. 1 § och 3 kap. 5 § SoL). Frivillighetsprincipen innebär i stort sett att personen som får vårdinsatser med stöd av socialtjänstlagen behöver samtycka till de insatser som görs. Att med stöd av socialtjänstlagen ta någons telefon/dator/surfplatta är därför i huvudregel inte möjligt. Inget undantag verkar heller vara tillämpligt i det här fallet. 

Gällande socialtjänstens möjlighet att villkora en skyddsplacering med att personen måste lämna ifrån sig sin telefon/dator/surfplatta verkar rättsläget inte vara helt klart. Praxis tyder på att socialtjänsten får ställa upp en del villkor åtminstone då det gäller ekonomiska bistånd (HFD 2011:49). Socialstyrelsen har även definierat begreppet ”samtycke” som att det innebär ett accepterande eller godtagande av föreslagna villkor (Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna). Min tolkning är därför att socialtjänsten kan uppställa vissa villkor vid erbjudande av skyddat boende. Villkoren borde ändå behöva ha en rimlig motivering och gälla endast under den tid som villkoren anses nödvändiga. Att villkora en skyddsplacering med att personen måste lämna från sig sin telefon/dator/surfplatta skulle med det synsättet kunna anses vara okej under vissa förutsättningar. Till exempel skulle det kunna anses vara okej för att under en kort period kolla igenom telefonen/datorn/surfplattan så att inte en eventuellt farlig person kan spåra upp personen som ska bo på boendet genom telefonen/datorn/surfplattan. 

Gällande mitt svar på den andra frågan vill jag poängtera att källor för vad som faktiskt gäller inte verkar finnas. Svaret bygger därför till en stor del på min egen tolkning av källor som inte är direkt tillämpliga just på det här fallet som din fråga gäller. Jag rekommenderar dig därför att vara i kontakt med den ifrågavarande socialtjänsten för att ta reda på hur de motiverar sitt beslut att villkora skyddsplaceringen. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. 

Vänligen, 

Edvin StrandfältRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo