Får Transportstyrelsen återkalla ett körkort även om det inte står i domen från domstolen?

2021-06-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Om det inte står i brevet (domsbrevet) att man fått sitt körkort återkallat får transportstyrelsen återkalla det då?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över ifall Transportstyrelsen får återkalla ditt körkort även om det inte står som påföljd i den dom du fått.

Får Transportstyrelsen återkalla ett körkort även om det inte står i domen från domstolen?

Det korta svaret på din fråga är ja – Transportstyrelsen får återkalla ditt körkort även om det inte står i domen. Svaret grundar sig på att det är Transportstyrelsen och inte en domstol som beslutar i frågan om huruvida ett körkort ska återkallas eller inte. Vidare är även en anledning till svaret på frågan att en återkallelse av ett körkort inte räknas som bestraffning utan snarare en administrativ åtgärd motiverat av sociala skäl.

Det ligger alltså två olika bakgrunder till grund för en påföljd beslutad av domstol och en återkallelse av ett körkort, och dessutom beslutas återkallelsen av Transportstyrelsen och inte domstolen. Domstolen kan alltså inte ta ett beslut om återkallelse, och det är därför någon sådan påföljd inte nämnts i domen. Däremot kan och får Transportstyrelsen göra det, oaktat vilka påföljder domen tar upp.

Mitt svar ovan har stöd i s.k. praxis, dvs. tidigare rättsfall avgjorts av antingen Högsta förvaltningsdomstolen eller Högsta Domstolen. Vill du läsa rättsfallen som ligger till grund för svaret så heter dessa rättsfall HFD 2015:31 och NJA 2015 s. 587.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (964)
2021-10-26 Ingen hastighetsskylt efter korsning
2021-10-26 Vad kan Transportstyrelsen kräva vid prövning av körkortstillstånd?
2021-10-24 Vart vänder man sig för information om giltigheten av körkort?
2021-10-23 Narkotikabrott - hur påverkas ansökan om körkortstillstånd?

Alla besvarade frågor (96550)