Får socialstyrelsen neka försörjningsstöd när en inkomst har använts till att betala skulder?

2018-09-29 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Detta gäller då socialtjänsten och försörjningsstöd."Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till försörjningsstöd (4 kap. 1 § socialtjänstlagen)."Så om man inte har något annat sätt att försörja sig på ska man få hjälp. Har också förstått att pengar som inkommer till ens konto (t.ex. arv eller liknande) skall i första hand användas för att "överleva", och inte inte till att betala av skulder. Därför kan man då bli av med försörjningsstödet.Nu till självaste frågan. Jag har en nära anhörig som är arbetslös för tillfället. Han fick 40 000 kr för en diagnosersättning för ett tag sedan och använde dessa pengar till att betala av skulder. Pengarna finns alltså inte kvar på kontot. Personen i fråga ansökte därefter om bidrag från socialtjänsten.Socialtjänsten nekade nu försörjningsstödet eftersom dessa 40 000 kr räknades som en inkomst som han kunde levt på i 4 månader. Problemet är då att socialtjänsten inte godkänner bidraget p.g.a pengar som inte längre finns. Hur funkar detta? Får de göra så? Det går ju inte att leva på pengar som inte finns och personen kan inte "tillgodose sina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt." Alternativet blir ju hemlös, vilket inte är särskilt lockande.Tack på förhand!
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Precis som du skriver, ska den som inte kan försörja sig själv eller på annat sätt ha rätt till försörjningsstöd från socialtjänsten. (se 4 kap 1 § socialtjänstlagen, dvs den paragraf du har hänvisat till)

Nästan alla inkomster ska ingå i bedömningen

I princip alla inkomster ska räknas med vid bedömningen av om en person har rätt till försörjningsstöd eller inte. Det finns dock vissa inkomster som är undantagna och därmed inte ska ingå i bedömningen. Dessa är inkomster som personen själv inte kan förfoga över och ersättningar som inte täcker en inkomstförlust. (se Socialstyrelsens allmänna råd, SOSFS 2013-1, här)

Min bedömning är att de 40 000 kr din nära anhörige har fått i diagnosersättning inte är en sådan ersättning som ska undantas från bedömningen av rätten till försörjningsstöd. Observera dock att detta är min bedömning utifrån informationen i frågan. Skulle ersättningen inte vara en kompensation för inkomstförlust, så ska den naturligtvis inte räknas med i bedömningen.

Inkomst ska i första hand användas till det nödvändigaste

Med stor sannolikhet ska dock diagnosersättningen tas med i beräkningen av din nära anhöriges rätt till försörjningsstöd. Skulder visserligen viktiga att betala av och kan vara ett steg på vägen mot att klara sig själv. Men i första hand ska pengarna, precis som du skriver, gå till de allra nödvändigaste behoven. De 40 000 kronor som din nära anhörige fick skulle därför istället ha använts till att tillgodose dessa. Det finns därmed grund för socialtjänsten att neka honom försörjningsstöd i och med att han har haft möjlighet att försörja sig själv.

Det ska dock påpekas två saker. Den första är att bedömningen är väldigt individuell när det gäller rätten till försörjningsstöd. Även om det finns riktlinjer som handläggarna ska följa, kan det finnas omständigheter som motiverar ett undantag. Den andra är att din nära anhörige har rätt att överklaga, så länge han gör det senast tre veckor efter att han fick avslaget.

Rätt att överklaga

Det är väldigt enkelt att överklaga socialtjänstens beslut. Det enda din nära anhörige måste göra är att lämna in ett meddelande till socialtjänsten om att han vill överklaga. Meddelandet ska innehålla vilket beslut det gäller och en motivering varför samt hans underskrift. Överklagandet kan lämnas in personligen eller via post. Handläggaren kommer då återigen att titta på hans ansökan och avgöra om beslutet borde ändras. Om handläggaren bedömer att en ändring inte ska ske, ska denne skicka överklagan till förvaltningsrätten. Ärendet kommer då att prövas av en domare och beslutet avkunnas i en dom. Det ska påpekas att det kan ta tid innan domstolen beslut kommer, men det kostar ingenting för honom att överklaga. Det är alltså inget han förlorar på rent ekonomiskt.

Sammanfattningsvis har alltså socialtjänsten grunder för att avslå din nära anhöriges ansökan om försörjningsstöd. Men i och med att han är missnöjd med beslutet förlorar han inget på att ta tillvara sin rätt att överklaga.

Hoppas du har fått svar på dina frågor! Om du (eller din nära anhörige) vill ha mer hjälp kring detta är ni varmt välkoma att ta kontakt med Lawline Juristbyrå här.

Med vänliga hälsningar,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (909)
2019-03-19 Vad gör man om någon missköter sin katt?
2019-03-19 Får jag flytta en bil utan ägarens tillstånd?
2019-03-18 Ta betalt för plastpåsar i butiker?
2019-03-18 Har jag som maka rätt att bestämma var min man ska begravas?

Alla besvarade frågor (66937)