Får socialen räkna skadestånd som en inkomst?

2021-10-14 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hejsan. Om man lever på ekonomiskt bistånd. Och man har fått ett skadestånd, får socialen lov att räkna det som en inkomst?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Eftersom din fråga rör Socialtjänsten och ekonomisk bistånd så blir Socialtjänstlagen tillämplig. Jag presumerar att du undrar huruvida den ersättning du får i form av skadestånd kommer räknas in i en bedömning av Socialtjänsten vad gäller din rätt till ekonomisk bistånd. Det framgår av förarbetena till Socialtjänstlagen att skadestånd är något som skall räknas in i bedömningen av ens rätt till ekonomisk bistånd.

Vad innebär detta i ditt fall?

I ditt fall kommer alltså skadeståndet räknas som en inkomst, något som räknas in i den bedömningen som Socialtjänsten gör för att undersöka om du själv kan tillgodose dina behov och leva en skälig levnadsnivå i enlighet med 4 kap. 1 § första stycket Socialtjänstlagen.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Ibrahim Halwachi
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?