Får samma omständighet beaktas vid både brottsrubricering och straffvärdesvärdering?

2020-02-29 i Påföljder
FRÅGA
hej! jag har fastnat på en fråga till min kommande tenta. Jag har som upp att bedöma vilket brott det är och sen sätta ett påföljdsval. - Man misshandlar kvinna i hemmet framför barnen. en örfil i ansiktet. Detta hade normalt räknas som ringa misshandel men med tanke på omständigheter (eftersom det skedde i närheten av barnen) så valde jag att sätta misshandel av normalgraden 3:5§ brbSen vid försvårade omständigheter, Kan jag lägga på ytterligare månader i straffvärdet med samma anledning som jag valde att sätta vanlig misshandel? (alltså att det skedde i närheten av barnen) som är än av punkterna i försvårade omständigheter? 29:2§tacksam för svar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar precis som du nämner bestämmelser i brottsbalken (BrB).

Som du mycket riktigt konstaterat brukar en örfil i praxis klassas som ringa misshandel. Vidare stämmer det att brottsrubriceringen kan skrivas upp till normalgraden om misshandeln exempelvis sker inför ett barn, eftersom gärningen anses grövre (3 kap. 5 § BrB). En sådan omständighet kan också i princip hänföras till det brottsexterna hänsynslöshetsrekvisitet och på så vis öka gärningens straffvärde oberoende av om det rör sig om ringa eller normalgraden av misshandel (29 kap. 2 § p. BrB). Däremot – vilket egentligen är det korta svaret på din fråga – kan samma omständighet (att gärningen förövas framför ett barn) inte både ändra brottsrubriceringen och öka straffvärdet på samma gärning. Det skulle nämligen vara att beakta samma omständighet dubbelt om (dels i rubriceringen, dels i straffvärdesbedömningen), vilket inte är tillåtet.

I princip står domaren fri att välja vilken väg denne vill i denna situation. Skulle man välja att betrakta brottet som ringa men med en försvårande brottsextern omständighet skulle straffets längd vara i princip detsamma som att betrakta det som misshandel av normalgraden, utan straffvärdeshöjande omständigheter.

Min personliga uppfattning i denna fråga är att det vore lämpligast att bedöma det som misshandel av normalgraden, trots att straffets längd skulle bli detsamma oavsett. Att rubricera det som normalgraden av misshandel fångar nämligen brottets betydelse bättre och riskerar inte att förmildra dess allvar.

Jag hoppas du fick svar på dina fråga,

Mvh

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1313)
2020-09-21 När blir personen som jag står nära frigiven från fängelset?
2020-09-20 Påföljd vid ringa stöld
2020-09-20 Vilket straff kan man få som ungdom för narkotikabrott och vapenbrott?
2020-09-20 Jag slog min kompis två gånger i ansiktet med knuten näve. Vad kan jag få för rättsliga konsekvenser?

Alla besvarade frågor (84217)