Får sambon till en part vittna i brottmål, och hur stor vikt fästs vid sambons vittnesmål i så fall?

2020-11-29 i Vittna
FRÅGA
kan sambo räknas som opartisk i ett fall där de har trakasserat en annan person o nu anmält denna istället Alltså en person som blivit anmäld utav sin granne helt utan anledning men ljuger om olika saker. Hennes utländske sambo vittnar till hennes fördel. Är detta rätt? Hon kan alltså bli dömd fast hon är oskyldig bara för att han finns med i bilden. Och står på hennes sida. Men han har också varit med i det hela.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom om en närstående till en av parterna får vittna i brottmål, samt hur domstolen bedömer vittnesmålet om en närstående till part vittnar. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu.

Får en närstående vittna i brottmål?

Huvudregeln är att vem som helst som inte är part i målet kan vittna, se 36 kap 1 § 1 st Rättegångsbalken (här). Den som ska vittna är skyldig att avlägga ed, se 36 kap 11 § Rättegångsbalken (här). Däremot behöver närstående till part inte vittna, se 36 kap 3 § Rättegångsbalken (här). De personer som är undantagna vittnesplikten är makar, släktingar i rätt upp- och nedstigande led (föräldrar, barn osv), ingifta nära släktingar (svårgerlag) eller personer som på liknande sätt är närstående parten i målet. Med det sistnämnda åsyftas främst person som är sambo med parten eller som har för avsikt att ingå äktenskap med denne.

Om man är närstående till någon som är part i ett brottmål får man inte avlägga vittnesed, se 36 kap 13 § 2 st Rättegångsbalken (här).

Angående personen som är misstänkt i det här fallet, så får hennes sambo vittna (men han kan välja att inte vittna), och väljer han att vittna får han inte vittna under ed.

Hur bedöms en närståendes vittnesmål?

Det är dock svårt att säga hur stor vikt domstolen fäster eller bör fästa vid sambons vittnesmål i just det här fallet, då det är många faktorer som påverkar.

Det finns inga jävsregler angående vittnen, så det går inte att påstå att vittnet är jävigt. Men det faktum att vittnet är sambo med en av parterna kan givetvis påverka hans trovärdighet, då det är troligt att han känner en lojalitet gentemot sin sambo och kan vara benägen att vittna till hennes fördel. Andra faktorer som påverkar hur trovärdigt sambons vittnesmål är om han verkar trovärdig och ger en rimlig och sammanhängande berättelse.

Vad du kan göra nu

Om du har fler frågor kan du ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonrådgivningen har öppet måndag till fredag 10:00-16:00, och telefonnumret är 08-533 300 04.

Vänligen,

Jenny Hedin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vittna (212)
2021-11-25 Ersättning som vittne
2021-11-20 När är man skyldig att kontakta polisen om att lämna vittnesmål?
2021-10-30 Vittnesplikt
2021-10-17 Måste man vittna i vårdnadstvist?

Alla besvarade frågor (97678)