Får regeringen förbjuda en demonstration för att motverka Covid-19?

2020-06-13 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Kan regeringen enl grundlagen förbjuda en demonstration för att motverka en pandemi som Covid-19? Även förbjuda demonstrationer eftersom folksamlingar över 50 personer inte får förekomma. Polisen säger att de vet det kommer bli fler än de 50 personer ansökan gäller. Vid tidigare liknande sammankomster (senaste tiden) har det uppkommit svårare ordningsstörningar.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

I Sverige har vi en grundlagsskyddad mötesfrihet. Detta innebär att alla har rätt att delta i t.ex. demonstrationer eller andra sammankomster (2 kap. 1 § RF). Däremot är det möjligt att begränsa mötesfriheten under vissa förutsättningar (2 kap. 20 § RF). Ett exempel på en situation då mötesfriheten får begränsas är för att motverka så kallad "farsot". Farsot är alltså en pandemi eller epidemi.

Regeringen får alltså enligt grundlagen förbjuda demonstrationer för att motverka en pandemi som Covid-19 (2 kap. 20 § och 24 § RF samt 2 kap. 15 § ordningslagen).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1209)
2020-12-01 Kan man avsätta talmannen?
2020-11-30 Strider det mot rådande restriktioner att hålla i en fest för 100 personer?
2020-11-29 Hur ändrar jag min adress?
2020-11-28 Använda annans namn vid marknadsföring utan samtycke

Alla besvarade frågor (86825)