Får polisen utföra kontroller utan anledning?

2020-04-28 i Polis
FRÅGA
HejPolisen legitimerade min 16åriga son utan misstanke om brott. De bara stoppade honom och frågade ut honom om han umgås i gäng, om han tycker om att slåss, om han använder droger. Polisen sade att nästa gång så tar de in honom på drogprov.Detta helt utan någon anledning! Jag har försökt komma i kontakt med ansvarig polis men de har ej kontaktat mig.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tolkning av din fråga

Jag har uppfattat två frågeställningar från din text. Den första är om polisen hade rätt att stoppa och id-kontrollera din son, den andra är om de hade rätt att säga att de i framtiden kommer att ta in din son för att utföra ett drogtest.

ID-kontroll av polis

Till polismyndighetens uppgifter hör att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet. De ska även ingripa när störningar i den allmänna ordningen och säkerheten har inträffat (2 § polislagen). När en polis utför sitt arbete ska hen ingripa på ett sätt som är försvarligt med hänsyn till situationen och omständigheterna i övrigt (8 § polislagen).

Om polisen träffar på en okänd person och har särskild anledning att tro att hen är efterspanad eller efterlyst får polisen omhänderta personen för att säkerställa identiteten (14 § polislagen). I samband med ett gripande, omhändertagande eller avlägsnande får poliser även kroppsvisitera personer för att säkerställa deras identitet (19 § polislagen).

Drogtest av polis

Om polisen misstänker att en person är påverkad eller har gjort sig skyldig till narkotikabrott har de rätt att kräva att denne går med på att göra ett drogtest (28 kap. 11-12 § rättegångsbalken). Poliser har ett krav på sig att agera hänsynsfullt och förtroendeingivande mot allmänheten (10 § polisförordningen). Det innebär att poliser ska agera sakligt och naturligtvis inte utföra någon "skrämseltaktik".

Sammanfattning

Det finns alltså ingen generell regel på att man alltid behöver identifiera sig inför polisen. Om poliserna som träffade din son däremot hade skäl att misstänka att din son var inblandad i något brottsligt har de haft rätt att kontrollera hans identitet. Angående drogtestet har poliser rätt att begära drogtest av en person om de misstänker brott, inte annars. Det du kan göra är att igen kontakta ditt lokala poliskontor. De kan förhoppningsvis hjälpa dig att komma i kontakt med de aktuella poliserna så kan de få delge sin bild av situationen med din son. Polisen har i egenskap av myndighet en skyldighet att underlätta kontakten med enskilda och finnas tillgängliga, så förhoppningsvis återkommer de med svar så fort de får möjlighet (6-7 § förvaltningslagen).

Med vänliga hälsningar,

Nathalie Ottosson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (308)
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?
2020-11-21 När har polisen rätt att begära legitimation? När har polisen rätt att begära urinprov eller blodprov?
2020-11-17 Tillstånd för försäljning på allmän plats
2020-11-07 kan tidigare misstanke vara til min nackdel om jag misstänks igen?

Alla besvarade frågor (86816)