FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis04/03/2022

Får polisen tillträda privata fester hur som helst?

Undrar om polisen får träda in på en privat fest.Jag hyr lokal, tar dit 100 pers. Får dom gå in hursom i lokalen och se över stället eller behöver dom ett intyg om eventet är privat?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om hur polisens befogenheter ser ut i förhållande till privata tillställningar som exempelvis fester. Dessa frågor regleras främst i rättegångsbalken.

Husrannsakan
Polisen får inte hur som helst gå in på en privat fest av den anledningen att de endast vill. Det måste föreligga någon omständighet som ligger till grund för att de ska kunna gå in. Det finns olika typer av husrannsakan som innebär att polisen får gå in i privat mark för att undersöka platsen. Om polisen misstänker att det finns en efterlyst person inne i festen kan de utan tillstånd gå in för att söka efter den personen (28 kap 2§ Rättegångsbalken). På samma sätt kan de gå in på festen om de misstänker att ett brott, som kan leda till fängelse, har begåtts och att det kan finnas bevismaterial på plats som kan tas i beslag (28kap 1§ Rättegångsbalken). Det viktiga att ha i åtanke är att polisen endast får tillträda bostaden/lokalen i förhållande till den skada och lidande som kan uppstå för den eller de personer som berörs. Ett exempel kan vara att det inte kan vara rimligt för polisen att storma in på ett bröllop och avbryta det för att de misstänker att en person på platsen innehar en liten mängd narkotika.

Om ungdomar är inblandade
När det gäller fester där ungdomar och minderåriga är inblandade finns det risk att polisen misstänker att alkohol även finns på festen då det är mycket vanligt. Det bör också påpekas att det inte är tillåtet att förse ungdomar under 18 år med alkohol, oavsett om det sker på en privat fest eller ute på krogen (3 kap 7§ Alkohollagen). Det får inte heller ske någon barverksamhet under festen där alkohol säljs, oavsett om det är till ungdomar eller vuxna (3kap 1§ Alkohollagen).

Sammanfattning:
Polisen måste alltid ha en anledning för att kunna ta sig in på en privat bostad/lokal. Det kan vara för att hämta en efterlyst person som de misstänker vara på den platsen eller för att utreda ett brott som de misstänker ha skett.

Hoppas att du fått svar på din fråga och ifall du undrar något annat är du välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänlig hälsning

Hassan othmanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo