FrågaOFFENTLIG RÄTTTrafik och körkort19/09/2019

Får polisen ta mitt körkort innan jag har blivit dömd för något brott?

Hej

Jag har fått mitt körkort beslagtaget med omedelbar verkan för grov vårdslöshet i trafik anklagad för att ha deltagit i streetrace jag kom gående på en väg och man har varken sett mig i bil eller deltaga i detta

Borde jag inte fått behålla körkort tills detta är undersökt o utrett vekar helt galet

Vad skall jag nu förvänta mig eller göra

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Frågor om körkort regleras i körkortslagen (1998:488).

När får polisen ta ett körkort på plats?

Polisen tillsammans med några andra myndigheter ex. Tullverket har rätt att omhänderta någons körkort på plats, ifall föraren uppvisar tydlig onykterhet, om det finns sannolika skäl att körkortet kan återkallas, om föraren inte kan framföra fordonet på ett trafiksäkert sätt på grund av sjukdom eller andra tillstånd eller om körkortet är ogiltigt (5 kap. 7 § 1 st körkortslagen). Återkallelse av ett körkort ska ske vid bl.a grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri och grova trafikbrott (5 kap. 3 § körkortslagen).Vad händer efter körkortet har blivit omhändertaget?

Vad händer efter att körkortet har blivit omhändertaget?

Efter att polisen har tagit ditt körkort på plats, har du rätt till att köra utan det i 48 timmar ifall polisen har medgett detta. I annat fall anses det som olovlig körning, samma sak gäller även efter de 48 timmarna (5 kap. 7 § 2 st körkortslagen). Körförbudet varar tills dess att Transportstyrelsen har fattat ett beslut i din situation. Det är polisens ansvar att lämna körkortet tillsammans med deras beslut om att omhänderta det till Transportstyrelsen. Transportstyrelsen kommer sedan kontakta dig gällande att de har hand om ditt ärende samt för att du ska få yttra dig om saken innan de fattar ett beslut.

Om du döms för ett brott kan körkortet bli återkallat under en viss bestämd spärrtid, som kan variera beroende på anledningen till återkallelsen. De kan också besluta om att inget händer och du får ditt körkort tillbaka, detta förutsätter att polisen utredning visar att du inte ska dömas till något brott. Du kan också få en varning ifall omständigheterna inte är tillräckligt allvarliga för en återkallelse. Läs mer här om hur utredningen går till och grunderna för ett eventuellt återkallande.

Vad kan du göra?

Du som har fått ditt körkort beslagtaget av polisen, kan inte mer än att vänta på kontakt från Transportstyrelsen samt att de ska fatta sitt beslut gällande ditt körkorts öde. Det bör inte ta allt för lång tid. Det finns en publikation från Transportstyrelsen och Polisen tillsammans som är till för de som är i din situation, och den beskriver mer i detalj vad som händer under tiden. Du kan kolla in den här såfall.

Jag hoppas att detta besvarade din fråga!

Vänligen,

Erica LagerRådgivare