Får polisen öppna mina brev?

2021-04-03 i Polis
FRÅGA
Får polisen öppna mina brev? dom stog och väntade på mig tills jag öppnade brevlådan och sen tog dom mig för att tydlign göra en husransakan av lägenheten som visades sig vara tom vilket den varit varje gång dom varit här.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om husrannsakan finns i 28 kap. Rättegångsbalken (RB).

Enligt 28 kap. 1 - 3 §§ RB finns tre situationer då polisen får genomföra en husrannsakan. Den första kallas en reell husrannsakan, 28 kap. 1 § RB, där polisen genomsöker hus, rum eller förvaringsställe efter föremål som kan tas i beslag/förvar eller för att hitta bevis. Eftersöks en person som ska frihetsberövas, hämtas till förhör, kroppsbesiktigas eller kroppsvisiteras genomförs en personell husrannsakan i enlighet med 28 kap. 2 och 2a §§ RB. Den tredje typen av husrannsakan är den som sker i lokal som är tillgänglig för allmänheten eller i lokal som inte är tillgänglig för allmänheten men som används gemensamt av personer som kan antas ägna sig åt brottslig verksamhet, se vidare 28 kap. 3 § RB. I den situation som beskrivs i frågan är det troligtvis en reell husrannsakan och de nu angivna syftena med åtgärden måste därför föreligga för att polisen ska kunna göra ett tillslag.

Vidare, när en husrannsakan genomförs kan polisen komma över föremål eller handlingar som kan vara av intresse för en brottsutredning varför det finns möjlighet att ta dessa i beslag, se 27 kap. 4 § RB. Föremål kan tas i beslag om de skäligen kan antagas:

1.äga betydelse för utredning om brott (bevis)
2.vara genom brott någon avhänt (t.ex. stöldgods)
3.på grund av brott förverkat (t.ex. brottsverktyg)

Det anförda innebär att om dokument påträffas som är av betydelse för brottsutredningen så kan dessa tas i beslag såsom brevlådan i ditt fall.

Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline!

Vänligen,

Gabriella

Gabriella Zako
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?