FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2018

Får polisen ingripa utanför tjänst?

Hej,

Jag rökte gräs på en allmän plats och blev konfronterad av en polis som var på väg hem och alltså inte i tjänst. Det slutade med att han förhörde mig och jag erkände att jag hade rökt gräs. Kan det gå till såhär? Han beslagtog den lilla fimpen och tog en bild på mitt pass. Nu i efterhand tänker jag att jag väl ändå inte hade behövt svara på hans frågor eller något överhuvudtaget eftersom att han inte var tjänst, eller har jag fel? Kan en polis utanför tjänst bötfälla på det här sättet?Tacksam för svar!!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns regler i Polislagen och Polisförordningen om hur poliser ska och får agera när dom inte är i tjänst. 9 § i Polislagen säger att poliser har en rapporteringsskyldighet till sin förman om de får kännedom om ett brott som hör under allmänt åtal. Allmänt åtal innebär att det endast är en åklagare som har behörighet att väcka åtal. Således gäller det inte vid exempelvis förtal eftersom då krävs det att målsägaren väcker åtal. Regeln som är mer aktuell i din fråga är 16 § i Polisförordningen. I den framgår bland annat att en polis får ingripa för att trygga allmän ordning och säkerhet eller för att tillförsäkra allmänheten skydd och hjälp. För en polis att ingripa när en person brukar droger torde vara ett typexempel på en situation då det är menat att trygga den allmänna ordningen. Polisen hade alltså rätt att ingripa även fast hen inte var i tjänst.

Angående att svara på frågor som kan vara belastande för en själv så finns det i artikel 6 i Europakonvention om skydd för de mänskliga rättigheterna ett skydd mot självangivelse. Det vill säga även om det hade varit en uniformerad polis hade du inte behövt svara på frågor som kan vara till nackdel/belastande för dig själv (med nackdel menar jag att du kan riskera fängelse, böter osv.). Frågan är dock om du hade blivit hjälpt av att inte säga någonting eftersom du "endast" brukade droger. Förmodligen inte.

Hoppas du fick svar på din fråga!

mvh

Fredrik RisingRådgivare
Hittade du inte det du sökte?