Får polisen hämta ett barn från skolan till förhör

2021-01-27 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har en fråga om polisen får hämta ett barn från skolan till förhör och utan att vårdnadshavaren är omedveten?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hämtning av barn till förhör bör endast ske i undantagssituationer och då det föreligger särskilda omständigheter. För att avgöra huruvida så är fallet får en bedömning göras i varje enskilt fall. Ett exempel för då det kan anses lämpligt med hämtning till förhör är om det finns anledning att misstänka att vårdnadshavaren kommer motsätta sig förhöret. Anledningen till detta är att ett sådant motsättande kan få till följd att barnet inte längre vågar berätta något. Utgångspunkten är hela tiden barnets bästa vid alla typer av ingripande som rör barnet. I lagen framgår det ej vem som har rätt och ansvar för att transportera ett barn till förhör. Avgörande är återigen vad som är bäst för barnet samt utredningen.

Hoppas du fått svar på din fråga. Har du fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänliga hälsningar,

Minela Kurjakovic
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2680)
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?
2021-10-20 Kontaktförbud trots gemensamma barn?

Alla besvarade frågor (96583)