Får polisen göra en husrannsakan utan att erbjuda närvaro av en advokat?

2020-07-28 i Polis
FRÅGA
får polisen göra husrannsakan utan att erbjuda närvaro av advokat?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga kommer jag att hänvisa till Polislag (1984:387), nedan kallad PolisL och till Rättegångsbalk (1942:740), nedan kallad RB.

Det korta svaret på din fråga är ja. Polisen kan göra en husrannsakan utan att erbjuda närvaro av advokat.

Lite om när polis får göra husrannsakan

Husrannsakan får göras av polisen för att söka efter person eller föremål som ska omhändertas (20 § PolisL). Ytterligare bestämmelser om husrannsakan finns i 28 kapitlet RB.

Husrannsakan får genomföras för att leta efter föremål/bevis om det finns anledning att anta att ett brott har begåtts som kan leda till ett fängelsestraff. Husrannsakan får genomföras hemma hos den person som är skäligen misstänkt för brottet (vilken är den lägre misstankegraden) eller på den plats brottet har begåtts, där den misstänkte har gripits eller på en plats där det annars finns stark anledning att tro att man vid en husrannsakan skulle hitta föremål/bevis för att brottet har begåtts (28 kapitlet 1 § RB).

Husrannsakan får också genomföras för att leta efter en person som ska gripas, anhållas, häktas, hämtas till förhör, inställas vid rätten eller bli kroppsvisiterad. Husrannsakan får då genomföras på den plats där det är troligt att den person polisen letar efter befinner sig (28 kapitlet 2 § RB).

Viktigt att komma ihåg är att husrannsakan endast får genomföras om skälen för husrannsakan uppväger det intrång som sker då husrannsakan genomförs. En husrannsakan får alltså inte genomföras om det inte är proportionerligt jämfört med det intrång som sker då en husrannsakan genomförs (28 kapitlet 3a § RB).

Förordnande om att husrannsakan ska genomföras får bestämmas av undersökningsledaren, åklagaren eller rätten. Dock så kan polisman/polismyndigheten ensam besluta om husrannsakan då polisen letar efter en person som ska häktas eller inställas vid rätten (28 kapitlet 4 § RB). En polisman får också ensam besluta om husrannsakan om det är brådskande och husrannsakan inte hinner beslutas av rätten (28 kapitlet 5 § RB).

Om det är möjligt ska dock ett vittne närvara vid husrannsakan. Om det kan ske till utan men för utredningen har den som bor i huset där husrannsakan genomförs rätt att ha ett vittne som är med under husrannsakan (28 kapitlet 7 § RB).

När du har rätt till en advokat

Du har alltid rätt att ha privat förvarare/advokat, denna måste du dock själv betala. Du har rätt till en offentlig försvarare/advokat om du sitter anhållen eller häktad. Det är staten som står för kostnaderna för den offentliga försvararen så länge du inte blir dömd i rätten. Du har också rätt till en offentlig försvarare om du är misstänkt för brott där det lägsta möjliga straffet är fängelse i sex månader eller mer. Du kan även ha rätt till en offentlig försvarare om du med hänsyn till utredningen av brottet är i behov av en försvarare, om det är tveksamt vad straffet skulle bli vid en eventuell dom eller om det finns särskilda skäl för att du bör ha en försvarare. Det är du själv som måste begära att få en försvarare (21 kapitlet 3a § RB). För att begära en försvarare kan du vända dig till förundersökningsledaren.

Sammanfattning och svar på din fråga

Polisen får göra en husrannsakan utan att först erbjuda närvaro av en advokat. Husrannsakan genomförs ju dock oftast då en person är misstänkt för brott och när en person är misstänkt för brott har denna oftast rätt till en offentlig försvarare, alltså en advokat. Men om en husrannsakan görs för att till exempel anhålla en person så har denna person rätt till en advokat först när denna har blivit anhållen, inte före själva husrannsakan och anhållandet.

Hoppas du har fått svar på din fråga! Vid fler frågor är du välkommen att ställa dem till oss här på Lawline.

Mvh

Sanna Wall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (311)
2020-12-30 Regler kring hittegods
2020-12-25 Får polisen genomsöka ett fordon?
2020-12-08 Hur hämtar jag ut mitt nya nationella id-kort?
2020-11-29 Kan polisen ta urinprov utomhus?

Alla besvarade frågor (88410)