FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis28/02/2022

Får polisen gå in i min bostad?

Hej.

Jag undrar vilka lagar som gäller för mig som vill annordna ett privat evenemang. Får Polisen gå in hur som och kolla till tillställningen eller behöver dom nått slags intyg för det.

Jag vill veta om jag måste enligt lag släppa in elelr hur de nu funkar. Allmä'nnasamankomster tror jag har andra regler men just privata sammankomster är jag osäker på.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga regleras främs i Polislagen (PolisL) och Rättegångsbalken RB

Då det gäller privata områden så har polisen rätt att gå in i en bostad när en husrannsakan ska ske. Polisen får enligt 20 § PolisL bereda sig tillträde till en bostad eller något annat ställe för att söka efter ett föremål som polisen med stöd av lag eller annan författning ska omhänderta om de har en anledning att anta att ett konkret brott har begåtts. Vidare så beskrivs det i 28 kap 1 § RB att husrannsakan endast får genomföras om det brott som polisen har anledning att misstänka kan leda till ett fängelsestraff på straffskalan.

Polisen får då gå in i din bostad för att leta efter föremål som kan beslagtas eller för att leta efter bevis om att personen är skäligen misstänkt för brottet.

En husrannsakan får dock bara ske brottet kan anses stå i proportionerligt till det intrång som sker enligt 28 kap 3a § RB.

En husrannsakan ska också som huvudregel ske dagtid enligt 28 kap 6 § 3 st RB om det inte finns särskilda skäl att genomföra den på nattid.

Polisen har även möjlighet att göra en husrannsakan hos någon som inte är misstänkt för ett brott om ett brott har skett hos personen eller om någon ska gripas för brottet hos hen. Enligt 21 § PolisL så får polisen också bereda sig tillträde till en bostad om det finns anledning att anta att någon där har avlidit, är medvetslös eller annars är oförmögen att tillkalla hjälp.

Polisen är heller inte skyldiga att lämna något intyg för husransakan

Hoppas du fick svar på din fråga!

Amanda RydbergRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo