Får polisen förfölja personer och stanna bilar utan misstanke om brott?

FRÅGA
Hej, jag undrar om polisen får förfölja personer utan misstanke för brott och om polisen får stanna samma fordon utan misstanke flera gånger under en kort period? Gör det någon skillnad om personen tidigare har blivit dömd för ett eller flera brott eller inte?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Polisens rättigheter regleras i Polislagen. Polisen har endast rätt att förfölja personer om det föreligger misstanke om brott. Detta gäller även för personer som tidigare blivit dömda för brott. Om det föreligger misstanke om brott så har polisen både rätt till och en skyldighet att förbygga, förhindra och upptäcka brottslighet (2 § Polislagen). Detta innebär också att de får använda medel som "spaning" för att uppnå sina uppgifter.

Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det finns anledning att anta att någon i fordonet har gjort sig skyldig till brott ( 22 § p. 1 Polislagen). För att polisen ska ha rätt att göra detta så måste det finnas förutsättningar för att polisen ska kunna starta en förundersökning och därmed en skälig misstanke om att någon i fordonet har begått ett brott.

Polisen har även rätt att stoppa ett fordon om det behövs för att reglera trafiken eller för att kontrollera fordon eller förare eller fordons last enligt vad som är särskilt föreskrivet (22 § p. 4 Polislagen). Ett exempel på detta är polisens befogenhet att göra nykterhetskontroller genom blåsning enligt Lag om alkoholutandningsprov. Lagen ger polisen befogenhet att stoppa bilister för ta utandningsprov utan att misstanke om brott föreligger.

Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen!

Majken Thörn
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1127)
2021-02-27 är störande grannar ofredande
2021-02-27 Finns det någon lagbestämmelse mot "hämndporr"?
2021-02-26 Är det lagligt att säga n-ordet?
2021-02-25 Fota i smyg

Alla besvarade frågor (89651)