Får polisen beslagta någons vapen?

2020-02-12 i Polis
FRÅGA
Min sambo har blivit falskt anklagad för misshandel. Och nu har polisen beslagtagit hans vapen. Får de verkligen gå till så? När får man tillbaka dom?Han har inte ens blivit kallad till förhör.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Får polisen beslagta vapen från någon som är misstänkt för misshandel?

Polisen ska i vissa fall beslagta någons vapen. Regler om detta finns i 6 kap. vapenlagen. Polisen ska beslagta någons vapen med tillhörande ammunition och tillståndsbevis om det finns risk för att vapnet missbrukas, eller om det är sannolikt att vapentillståndet kommer att återkallas (6 kap. 4 § vapenlagen). Risk för att vapnet missbrukas kan till exempel finnas i situationer där personen har visat sig olämplig att inneha vapen. Polisen ska i sådana fall beslagta vapnet.

Polisen ska också beslagta vapnet om det är sannolikt att tillståndet kommer att återkallas. Det rör sig alltså om ett tillfälligt beslag, i väntan på att ett beslut om återkallelse kommer. Regler om återkallelse av tillstånd finns i 6 kap. 1 § vapenlagen. Polisen ska återkalla ett tillstånd om personen visat sig olämplig att inneha skjutvapen. Det kan handla om en person som gjort sig skyldig till ett våldsbrott, till exempel misshandel. Det är dock inte säkert att en fällande dom om misshandel räcker för att polisen ska återkalla vapentillståndet. Polisen gör en bedömning från fall till fall.

Sammanfattning

Ja, polisen får i vissa fall beslagta någons vapen. Beslaget är tillfälligt i väntan på att polisen beslutar om vapentillståndet ska återkallas eller inte. Det är inte säkert att en fällande dom om misshandel räcker för att polisen ska återkalla vapentillståndet. Det finns exempel på fall där personer som dömts till misshandel fått behålla sina vapentillstånd.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Vänligen,

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (291)
2020-09-25 Vad krävs för att bli av med sin vapenlicens?
2020-09-25 Utdrag ur belastningsregister och gallringstid
2020-09-23 ​Vad krävs för ett besöks- eller kontaktförbud?
2020-09-17 Har polisen skyldighet att redogöra för sitt ärende?

Alla besvarade frågor (84723)