Får polisen beslagta föremål som husrannsakan inte avser?

2021-03-05 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej Lawline!Den 1 februari 2021 så kontaktar Polisen mig och berättar att dom brytit sig in och påbörjat en husrannsakan. Jag fick två olika anledningar till detta där ena Polisen syftar på något 'kontroversiellt på Facebook' och den andra säger att en granne ringt angående 'vapenliknande föremål'. Har inte fått se underlag på dessa.Jag vart körd till Solna Polisstation där jag fick höra att Polisen beslagtagit mina datorer, mina mobiltelefoner, min kamera samt alla mina usb-minnen och hårddiskar, och det är på grund av barnpornografibrott och narkotikabrott, vilket ingen av dom som utförde husrannsakan sa något om. Mellan den 1 februari och 3 februari va jag inlåst.Den 2 februari 2021 så skriver Åklagarmyndigheten till Solna tingsrätt att "Förundersökning har inletts avseende barnpornografibrott och narkotikabrott fram till den 1 februari", "Den misstänkte greps den 1 februari 2021 och anhölls den 2 februari 2021" och "Förhör med misstänkt planeras att hållas den 3 februari 2021 kl. 10.00." Åklagarmyndigheten skriver även att "Tingsrätten ombeds snarast underätta Polisen om beslutet"Hur kan en husrannsakan först handla om två olika orsaker utan underlag som dagen efter påstås handla om två helt andra orsaker, som inte nämndes vid själva husrannsakan? Vem har godkänt denna/dessa husrannsakan?Jag vill bara ha tillbaka alla mina saker, det har gått 27 dagar nu och ingen säger någonting alls till mig.Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder till dig Lawline med din fråga!

Både husrannsakan och beslag är två olika typer av tvångsmedel som regleras i 27 kap. och 28 kap. rättegångsbalken (RB)

När får en husrannsakan genomföras?
När en förundersökning om brott har inletts kan beslut om husrannsakan fattas i vissa fall (28:1 RB). Precis som övriga tvångsmedel kan husrannsakan endast avse ett redan begånget brott, och alltså inte i syfte att förebygga eller upptäcka nya brott. Detta innebär att misstanken mot en person måste avse ett konkret brott som är någorlunda preciserat avseende tid, plats och handlande. Det krävs inte att polisen kan bevisa att ett brott har begåtts, utan det räcker med att det finns en misstanke. Förutom en misstanke så måste det aktuella brottet ha fängelse i straffskalan, det kan nämnas att vapenbrott har fängelse i straffskalan (9:1 vapenlagen). Om en husrannsakan har företagits hemma hos dig så har du rätt att veta vilket brott misstanken avser (28:9 st 2 RB).

Vad krävs för att polisen ska få ta egendom i beslag?
Beslag är ett annat typ av tvångsmedel som innebär ett tillfälligt omhändertagande av lös egendom (27:1 RB). Om ett visst föremål kan antas ha betydelse för en utredning av ett brott så kan det få tas i beslag. Precis som vid husrannsakan så har du som blivit drabbad av ett beslag rätt att veta vilken brott det avser (27:13 st 2 RB). Du har rätt att få tillbaka din egendom om åtal inte väcks eller om någon begäran om förlängning av beslaget inte inkommer (27:8-8a RB). Beslaget ska då upphöra och föremålet ska återlämnas till innehavaren.

Vad händer om polisen påträffar andra föremål än det avsedda vid en husrannsakan?
Sådana uppgifter som har framkommit vid utförandet av ett tvångsmedel men som inte har något samband med det brott som tvångsmedlet avser brukar kallas överskottsinformation. Det kan t.ex. handla om uppgifter som är av betydelse för andra brott. Det finns inga regler i lagen som reglerar tillhandahållandet av sådana uppgifter i samband med husrannsakan. Detta innebär att det inte finns något hinder mot att tillvarata överskottsinformation som oavsiktligt framkommer vid lagenlig användning av tvångsmedlet. Om det finns skäl att anta att ett brott har begåtts finns det en skyldighet att inleda en förundersökning om brottet (23:1 RB). Detta innebär att så länge det finns en anledning att anta att ett brott har begåtts, är det utan betydelse hur informationen kom till polisens kännedom.

Sammanfattning
För att polisen ska ha rätt att genomföra en husrannsakan krävs det att det finns en misstanke om ett begånget brott där påföljden kan bli fängelse. En husrannsakan får inte företas i syfte att upptäcka andra brott eller skaffa information om något annat brott än det som ligger till grund för tvångsmedlet. Om polisen däremot påträffar uppgifter om andra brott vid husrannsakan, s.k. överskottsinformation, finns inget uttryckligt hinder mot att utreda dessa brott och ta föremål i beslag. Huvudsaken är alltså att husrannsakan inte får vara avsedd att tillgodogöra sig uppgifter som utgör överskottsinformation. Polisen får ta egendom i beslag om det har betydelse för utredningen av ett brott, men om inget åtal väcks eller om förlängning av beslagen inte begärs, har du rätt att få tillbaka din egendom.

Det är alltså möjligt att husrannsakan genomfördes för att undersöka ett brott, och sedan beslagtog polisen föremålen för att utreda ett annat brott. Du har dock rätt att begära att få se uppgifter om vilka brott husrannsakan och beslagen avsett.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på Lawline!

Moa Lundqvist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2681)
2021-10-28 Är falska anklagelser brottsligt?
2021-10-27 Får hotell neka gäster?
2021-10-24 Vapenlicens trots tidigare dom för vapenbrott
2021-10-21 Hur påverkar brott ansökan om legitimation för sjuksköterska?

Alla besvarade frågor (96614)