Får polisen basera misstanke om brott på tidigare belastning?

2020-10-19 i Polis
FRÅGA
Hej, jag undrar ifall tidigare domar som finns i brottsregistret är tillräckligt för att polisen ska kunna misstänka mig för brott enbart på grund av domen i brottsregistret? Mer specifikt om jag är dömd för ringa narkotikabrott för 1,5 år sedan och polisen ser detta i brottsregistret, kan de då misstänka mig för narkotikabrott igen bara på grund av att de ser den tidigare domen?Tack för eventuellt svar.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inget kort svar på din fråga egentligen. Polisen arbetar utifrån olika misstankegrader, och den lägsta är anledning att anta att brott har begåtts. Polisen är skyldig att inleda en förundersökning så fort det på angivelse eller av annat skäl finns anledning att anta att ett brott har begåtts (23 kap. 1§ rättegångsbalken). Dock ska förundersökning inte inledas om det är uppenbart att det inte går att utreda brottet. En förundersökning får alltså inledas för att ta reda på om brott har begåtts. Justitieombudsmannen har uttalat att denna misstankegrad "anledning att anta", är väldigt låg, och det räcker att det är svaga, men rent objektiva misstankar om att brott begåtts. Misstankegraden "skäligen misstänkt" är misstankegraden ovanför, som krävs för de flesta tvångsmässiga åtgärderna, så som kroppsvisitation och liknande.

Med detta sagt har dock Justitieombudsmannen gjort ett flertal uttalanden om vad polisen grundar sina misstankegrader på, och påtalat att det är problematiskt att misstänka någon enbart på grund av tidigare belastning i belastningsregistret. Det ska finnas mer objektiva och konkreta grunder för detta (se exempelvis JO protokoll Dnr 7079-2019). Man kan hitta flera av deras inspektionsprotokoll på deras hemsida.

Dock kan dessa grunder förekomma utan att de framstår som tydliga för den som blir misstänkt. Det kan finnas andra grunder till att polisen fattar misstanke om brott, och som sagt ovan är detta väldigt lågt ställda krav. Det kan finnas spaningsuppgifter, uppgifter från vittnen eller bara en persons beteende som kan verka misstänksamt kan ibland räcka för polisen att fatta misstanke.

Vad som kan ligga bakom ingripandet i ett enskilt fall kan jag tyvärr inte säga eller gissa kring. Du kan alltid fråga ingripande polis om detta, men på grund av förundersökningssekretess är det inte säkert att de kan ge dig ett svar undertiden förundersökningen bedrivs. Jag kan tyvärr inte ge ett bättre svar än detta då jag inte vet alla omständigheter kring händelsen.

Om du känner dig orättvist behandlad av en polis eller misstänker att polisen gjort fel, kan du anmäla detta till Justitieombudsmannen. Du kan läsa mer om detta på deras hemsida.

Hoppas att du har fått någon vägledning i dina frågor!

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (343)
2021-06-03 Får polisen bära fickkniv på allmän plats?
2021-05-31 Polisen skyldig att göra en orosanmälan?
2021-05-31 Fråga om polisens befogenheter att gå in i hus och beivra brott
2021-05-31 Fråga om misstänkt för brott

Alla besvarade frågor (93218)