Får polisen bära fickkniv på allmän plats?

2021-06-03 i Polis
FRÅGA
Får poliser/ väktare bära kniv?Har sett att många poliser bär kniv av typen fällknivar men vad i deras yrkesutövning rättfärdigar det med bakgrund i knivlagen? Förklaringar så som att det kan vara bra, känns ju inte som en godtagbar anledning. Eller att den inte bärs i syfte att begå brott mot liv eller hälsa. Om en ur allmänheten bär kniv och hävdar att denne inte bär sin fällkniv i syfte att begå brott mot liv och hälsa så bör ju den gå fri men riktigt så ser det väll inte ut.Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Brott mot knivlagen som brottet ofta kallas är en specialreglering som inte finns i den vanliga brottsbalken utan har en egen liten lag.

Lagens 1 § lyder: Knivar, andra stick- och skärvapen och andra föremål som är ägnade att användas som vapen vid brott mot liv eller hälsa får inte innehas på allmän plats, inom skolområde där grundskole- eller gymnasieundervisning bedrivs, eller i fordon på allmän plats.

Förbudet i första stycket gäller inte, om föremålet enligt särskilda föreskrifter ingår i utrustning för viss tjänst eller visst uppdrag eller om innehavet annars med hänsyn till föremålets art, innehavarens behov och övriga omständigheter är att anse som befogat.

Det andra stycket innebär alltså att det finns vissa vedertagna undantag för bärande av exempelvis en fällkniv. Försvarsmaktens basuniform inkluderar kniv vilket faller under särskilda föreskrifter för ur utrustningen. Snickare och byggarbetare i olika former bär ofta kniv på väg till och från jobbet och jägare bär både vapen och knivar till och från jaktmarker.

Vad gäller poliser så kan dessa har behov av att bära fickknivar av många anledningar. En särskild som kommer till min tanke med en gång är att polisen exempelvis många gånger åker på suicidförsök. Det kan då vara en fråga om liv och död att få loss en snara från en persons hals. Det finns många situationer där polisen kan behöva agera för andra människors (och djurs) säkerhet och kan då inte famla omkring efter något att skära med utan det måste anses proportionerligt att en polisman som dessutom är betrodd att bära både skjutvapen, batong och OC-spray (pepparspray) även är betrodd att bära en fickkniv i det fall de skulle behöva den i sin tjänsteutövning.

Väktare kommer inte att stöta på samma situationer lika frekvent. Däremot har just väktarna särskilda arbetsupppgifter som kan föranleda ett behov av en fickkniv. Väktare arbetar många gånger med larmutrustning, staket, buntband, lås, dörrar m.m. Det innebär att för att väktarna snabbt ska kunna fixa lösa skruvar i dörrar eller säkerhetsbrister som fastkilade föremål eller annat kan de snabbt behöva den typen av utrustning.

I slutändan handlar lagtexten om en presumtion, alltså en grundförutsättning att det inte är okej och en slutlig prövning av huruvida det är försvarbart för en enskild person att bära en kniv får slutgiltigt prövas av domstol efter en polisanmälan och förundersökning.

Hoppas du fått svar på din fråga och glad sommar!

AnnaSara Jarius
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (371)
2021-11-30 Polisers rapporteringsskyldighet
2021-11-12 Gallring av uppgifter i belastningsregister
2021-11-08 Kan det räknas som en LOB om man blir hemskjutsad av polisen?
2021-11-08 Är det lagligt att använda och sälja pepparspray?

Alla besvarade frågor (97711)