Får personal kroppsvisitera mig utan mitt medgivande?

FRÅGA
Vad gör man om en personal kroppsvisiterar mig utan mitt medgivande. Kan man anmäla på något sett. Vart vänder man sig.
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Av din fråga framgår inte vem som har kroppsvisiterat dig. Det vill säga om det rör sig om en privatperson (ex. personal i butik), polisman eller ordningsvakt som har utfört kroppsvisitationen. Med tanke på att du uttryckt att det var en från personalen som utfört kroppsvisitationen kommer jag inte utgå från att det var polisman eller ordningsvakt som gjort detta.

Vad gäller enligt lag?

Till att börja med kan konstateras att du av det allmänna är tillförsäkrad ett skydd mot kroppsvisitation (Regeringsformen 2 kap. 6 §). Denna rättighet får däremot begränsas genom lag, vilket innebär att kroppsvisitation får genomföras i vissa fall (Regeringsformen 2 kap. 20 §). En begränsning genom lag får göras om det kan anses tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle (Regeringsformen 2 kap. 21 §). Ett sådant ändamål kan exempelvis vara ordning och säkerhet.

En kroppsvisitation avser en undersökning av kläder och utav sådant som personen bär på sig samt väskor, paket och andra föremål (Rättegångsbalken 28 kap. 11 § tredje stycket). För att en kroppsvisitation ska kunna göras krävs att personen är skäligen för ett brott som kan leda till fängelse (Rättegångsbalken 28 kap. 11 § första stycket). Annan än den som är skäligen misstänkt för ett brott får kroppsvisiteras om det finns synnerlig anledning att anta att de eftersökta föremålen kommer att anträffas (Rättegångsbalken 28 kap. 11 § andra stycket). Ett beslut om kroppsvisitation fattas av förundersökningsledaren, rätten, åklagare eller polis varpå kroppsvisitationen utförs av en polisman (Rättegångsbalken 28 kap. 13 §).

Med tanke på vad som tidigare beskrivits kan inte andra än ovan nämnda besluta om att du ska kroppsvisiteras. Personal har på så vis inte rätt att kroppsvisitera dig utan ditt medgivande. Om däremot personalen frågar dig om du kan visa vad du har i dina fickor eller jackficka så är detta tillåtet, förutsatt att du samtyckt till detta.

Kan du anmäla personalen som kroppsvisiterade dig?

Om personal har kroppsvisiterat dig utan att de haft lagligt stöd för sitt agerande kan du anmäla detta. Du kan polisanmäla händelsen som ofredande om personalen har fysiskt antastat dig (Brottsbalken 4 kap. 7 §). För att gärningen ska klassificeras som ofredande krävs det att gärningen varit ägnad att kränka din frid på ett kännbart sätt (Brottsbalken 4 kap. 7 §).

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1169)
2021-05-11 Får mitt ex vara i vårt samägda hus?
2021-05-11 Får man lägga upp en video på någon som arbetar på instagram?
2021-05-09 ​Är det olagligt att meddela annan om att det de har gjort är brottsligt?
2021-05-09 Måste man gå ut från en butik om personalen ber om det?

Alla besvarade frågor (92184)