Får ordförande säga nej till att vi bygger en altan till vår bostadsrätt?

Sommaren 2018 började vi planera att byta ut en rutten altan och ta bort en gammal stentrapp, samt bygga en ny trapp och altan.

Jag frågade Ordf i BRF på årsmötet i maj 2018, erbjöd att visa ritningar osv.

Ordf nekade detta, då det inte behövdes om jag "byggde hyfsat lika" som alla andra.

Det gjorde vi, det ser ungefär ut som en annan grannes.

8 månader senare kommer Ordf och påstår att vi måste sänka altanen till "orginalhöjd" (vi byggde allt i samma höjd för att det var enkelt och snyggt.)

Jag påpekade att detta kunde ha lösts redan innan om Ordf hade gått med på att kolla på ritningarna, då påstår han att jag "har hittat på efter hand".

Så jag fick alltså ok, sen har Ordf ändrat sig och det är "inte ok" för att den "är för hög" enligt regler(?) som jag aldrig har fått reda på och inte står någonstans i den dokumentatione från BRF vi har fått.

Hade det varit enkelt hade jag nog byggt om, men det är ett väldigt stort jobb och vi kommer troligen inte kunna använda det virke som idag ligger där.

Vi har även krävt ritningar på HUR vi ska bygga, detta har ej heller kommit från styrelse.

Kan BRF verkligen kräva att vi bygger om?

MvH

Lawline svarar

Hejsan,

Aktuell lagstiftning: bostadsrättslag och lag om ekonomiska föreningar.

I frågan förutsätter jag att den plats som ni vill bygga om på är en del av er bostadsrätt. Alltså att marken där altanen ska vara samt trappan är en del av er bostadsrätt.

Bostadsrättshavarens rätt att ändra lägenheten.
I 7 kap 7§ BrL stadgas den rätt som du som bostadsrättshavare har att ändra i lägenheten utan styrelsens tillstånd. Du har som utgångspunkt rätt att ändra allting i lägenheten utan styrelsens tillstånd förutom åtgärder som innefattar ingrepp i bärande konstruktion, ändring i befintliga ledningar för vatten, gas, värme eller ändringar som innebär en väsentlig förändring.

I andra stycket står det att styrelsen inte får neka tillstånd till en ändring om inte bygget gör påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Prövningen görs alltså i två steg.
1. Utgångspunkten är att du kan ändra allting i din lägenhet, förutom de tre punkterna som jag har redogjort för ovan. För att göra en sådan ändring behövs styrelsens tillstånd.
2. Styrelsen får dock inte neka en sådan ändring om inte bygget gör påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. En rätt för enbart en ordförande utan hela styrelsen, att godtyckligt säga nej/ja finns alltså inte, ordförandets handlande i detta fall ska starkt ifrågasättas.

Utredning
Eftersom ett bygge av en altan påverkar vare sig bärande konstruktion eller befintliga ledningar så behöver vi utreda om ett sådant bygge ska anses vara "väsentlig förändring" som föranleder att du behöver styrelsens godkännande för ett sådant bygge. I förarbetena till bestämmelsen stadgas det att åtgärder som t.ex. innebär förflyttning av väggar som saknar bärande egenskaper och som tillhör bostadsrätten typiskt sett inte bör vara en väsentlig förändring. Min slutsats är därför att ett bygge av en altan inte behöver styrelsens godkännande och du behöver egentligen inte konsultera styrelsen om hur du vill bygga altanen. Men om de åtgärder du utför orsakar problem för föreningen eller andra medlemmar har föreningen rätt att begära att du vidtar rättelse. Att altanen är för hög är inte ett sådant problem.

Om marken inte är en del av bostadsrätten
Om den mark som du bygger altanen på inte är en del av din bostadsrätt så behövs styrelsens tillstånd. Ordförande får dock inte gå runt och bestämma själv - detta är rent av maktmissbruk. Styrelsen är beslutsför om mer än hälften av styrelsen närvarande för att bestämma, se 7 kap 21 LEF. För att ett beslut ska genomföras måste en enkel majoritet rösta för (mer än 50%).

Om en bostadsrättshavare genomför en ändring i lägenheten utan tillstånd kan föreningen ålägga medlemmen att återställa lägenheten till tidigare skick endast om ändringarna är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

Sammanfattningsvis så behöver du inte styrelsen godkännande för att bygga en altan om marken är en del av bostadsrätten. Om marken inte är en del av bostadsrätten så behöver du alltid styrelsens godkännande men ordförande själv får inte bestämma över detta utan styrelsen måste rösta om detta.

Jag hoppas jag har kunnat vara till hjälp, har du följdfrågor kan du höra av dig till binh.tran@lawline.se.

vänligen,

Binh TranRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Föreningar ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000