Får ny borgenär ändra i skuldebrevet?

2019-12-29 i Fordringar
FRÅGA
Hej, om ett factoringbolag köper ett skuldebrev av ett annat företag, får de då ändra i skuldebrevet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Villkoren i ett skuldebrev styrs helt av vad parterna har avtalat. När ett skuldebrev säljs vidare ska samma avtalsvillkor gälla den nya borgenären som tidigare gällde mellan parterna.

En part kan inte ensidigt ändra villkoren i ett skuldebrev. Det krävs att ändringen antingen accepteras av gäldenären eller att det finns något tidigare avtalat villkor om att det finns visst utrymma att ändra villkoren. Däremot torde detta utrymme vara väldigt litet då avtalet lätt kan bli oskäligt betungande för gäldenären.

För att mer direkt kunna svara på din fråga hade jag behövt veta vad som ändrats i skuldebrevet. Utgångspunkten är dock att man bara får ändra i skuldebrevet med gäldenärens samtycke.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll