Får näringsidkare kvarhålla egendom och när får ägaren tillbaka egendomen?

2020-01-31 i Fordringar
FRÅGA
Hej, företaget har en bil i bilverkstaden. Och bilverkstaden håller inne bilen tills dem har fått betalt. Företaget är inte så gammalt och bilen fick motorhaveri. Vi har försökt att få avbetalning men det få vi inte för företaget är så nytt. Nu har bilen varit i verkstaden i 4 månader. Dem vägrar släppa bilen. Utan den bilen får vi inte in pengar. Nu tänker dem lämna i ärendet till inkasso. Vilka regler gäller då? Om vi får ett avbetalningsplan där? Måste dem ge oss bilen? Vi behöver verkligen bilen. Och nu ska dem börja ta betalt för att bilen står där. 150:- / dag. Får man göra så här?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Jag kommer att dela upp mitt svar i två delar där jag svarar på 1) reglerna kring kvarhållande av annans egendom samt 2) hur bilen fortsättningsvis ska hanteras.

Vad gäller vid kvarhållande av annans egendom?

I det fallet att en förvarare lägger ner en nödvändig kostnad på egendom åt annan, och ägaren till egendomen inte betalar denna kostnad, har näringsidkaren rätt att kvarhålla egendomen som säkerhet för sin fordran mot ägaren. Denna rätt kallas för retentionsrätt och går att utläsa ur 12 kap. 8 § handelsbalken. Retentionsrätten innebär dessutom en förmånsrätt för den som kvarhåller egendomen i enlighet med 4 § p. 3 förmånsrättslagen.

Utöver vad som nu har sagts gäller att egendomen som kvarhålls har ett särskilt samband med den fordran som förvararen har mot ägaren. I ert fall finns ett tydligt samband mellan bilen och bilverkstadens fordran, och bilverkstaden har därmed haft rätt att kvarhålla er bil under tiden som ni inte har betalat fordringen.

Hur ska bilen hanteras?

Bilen har utifrån vad som nu har sagts helt i enlighet med lag varit i bilverkstadens besittning. Situationen förändras däremot när bilverkstaden väljer att överlåta sin fordran till ett inkassobolag. När bilverkstaden överlåter sin fordran till inkassobolaget tar inkassobolaget över den fordran som bilverkstaden inledningsvis haft mot ert företag. Bilverkstaden har därmed ingen grund längre för att kvarhålla bilen trots att skulden fortfarande kvarstår, eftersom att skulden nu är till inkassobolaget. Ni har därmed rätt att återta bilen från bilverkstaden.

Att bilverkstaden väljer att kräva daglig betalning från er är en annan fråga. I brist på alla omständigheter i ert fall kan jag inte ge något träffsäkert svar på om bilverkstaden har fog för sina dagliga betalningskrav. Om det är så att bilverkstaden har meddelat er om att ni har rätt att hämta tillbaka bilen, och att ni har underlåtit att hämta bilen, skulle bilverkstaden ha rätt att begära betalning för varje dag som bilen inte hämtas. Om ni behöver ytterligare juridisk rådgivning kan ni boka en här.

Jag hoppas att det var svar på er fråga!

Med vänlig hälsning,

Zana Mohammed
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (723)
2020-09-30 Vad gäller vid utformning av ett skuldebrev
2020-09-26 Vad krävs för att man ska vara betalningsskyldig för en skuld?
2020-09-25 Vad händer om man blivit tvingad till att utfärda ett skuldebrev?
2020-09-25 Bör man låna ut pengar till en eller flera gäldenärer och vad bör finnas med i ett skuldebrev?

Alla besvarade frågor (84692)