Får mitt körkort återkallas efter att rättegången avslutats?

2018-11-01 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag blev dömd förra året för drograttfylla, fast jag vid gripandet och provtagning inte hade nyttjat något from några veckor innan. Jag blev dömd till böter men fick behålla körkortet av tingsrätten, pga barn utbildning och jobb. Nu har jag fått från trafikverket om att mitt kort ska dras. Är det lagligt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

När du blev åtalad för drograttfylla hade tingsrätten till uppgift att bedöma om du utfört gärningen du stod åtalad för samt utdöma eventuellt straff. Däremot tar inte tingsrätten i det skedet ställning till huruvida du ska få indraget körkort eller ej, det åligger Transportstyrelsen.

Huvudregeln är att körkortet ska återkallas vid rattfylleri

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen. Det finns en mängd fall som kan vara aktuella för återkallelse av körkort. I mitt svar till dig kommer jag dock endast att fokusera på brottet drograttfylla då det är det brottet du dömts för.

Ett körkortsingripande sker genom återkallelse av körkortet, genom varning eller genom att körkortsinnehavet förenas med villkor om alkolås (5 kap. 1 § första stycket Körkortslagen). Ett körkort ska återkallas om körkortshavaren gjort sig skyldig till rattfylleri (5 kap. 3 § p1b Körkortslagen). I rattfylleri innefattas även drograttfylla (4 § Lagen om straff för vissa trafikbrott).

Vid körkortsåterkallelse ska det beslutas om en tid, s.k. spärrtid, inom vilken nytt körkort inte får utfärdas. Spärrtiden ska vara lägst en månad och högst tre år. Vid grovt rattfylleri ska spärrtiden vara minst ett år (5 kap. 6 § första stycket Körkortslagen). Exakt hur lång spärrtid du kan vänta dig är tyvärr svårt att säga. Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen) uttalade i RÅ 2008 ref. 12 att Transportstyrelsen har ett stort bedömningsutrymme, just för att det finns ett spann mellan en månad till tre år. I nämnda rättsfall ansågs en spärrtid om tolv månader vid drograttfylleri inte som för lång.

Sammanfattningsvis återkallas inte ditt körkort av tingsrätten i samband med brottmålsdomen. Det är Transportstyrelsen som efter lagakraftvunnen dom granskar ditt ärende och eventuellt tar beslut om att återkalla ditt körkort och spärrtid. Som svar på din fråga är det således lagligt att återkalla ditt körkort. Om du inte instämmer i Transportstyrelsens beslut har du möjlighet att överklaga det och få det prövat av förvaltningsrätten.

Behöver du hjälp med yttrande till Transportstyrelsen eller överklagande av beslut är du varmt välkommen att boka tid med någon av våra duktiga och erfarna jurister hos Lawline!

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänligen,

Dennis Lavesson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (525)
2019-03-19 Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?
2019-02-28 Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?
2019-02-28 Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?
2019-02-27 Bestämmelser om parkering

Alla besvarade frågor (66900)