Får misstänkta brottslingar namnges?

Får namn och bilder på gärningsmän som inte blivit dömda i domstol (tex på grund av att de inte är straffmyndiga) publiceras? Om inte, vilka bär ansvaret och vad blir påföljderna?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du valt att vända dig till Lawline.

Jag tolkar din fråga som att du frågar om t.ex. tidningar får publicera namn och bild på misstänkta. I så fall gäller reglerna i tryckfrihetsförordningen (TF).

Att publicera namn på misstänkta brottslingar kan vara förtal (7 kap. 3 § första stycket TF). Då pekas någon ut som brottslig eller klandervärd. För att undgå ansvar för förtal krävs det att uppgifterna som publicerats är försvarliga och att den som publicerat dem har skälig grund för att tro att den är sann (7 kap. 3 § tredje stycket TF). Uppgifter kan vara försvarliga om det till exempel finns ett allmänt intresse av att ta del av uppgifterna som har publicerats. Om någon offentlig person är misstänkt för brott kan det alltså vara försvarligt, även om det inte alltid är det ifall den misstänkta är helt okänd.

Ifall en tidning gör sig skyldig till förtal är huvudregeln att den som är juridiskt ansvarig är den ansvariga utgivaren (8 kap. 1 § TF). Om det inte finns någon ansvarig utgivare är det istället ägaren som blir ansvarig (8 kap. 3 § TF).

Påföljden för förtal är böter (5 kap. 1 § brottsbalken (BrB)). Om det är grovt förtal kan man bli dömd till fängelse i upp till två år (5 kap. 2 § BrB).

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Victor NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Ärekränkning, 5 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo