FrågaFAMILJERÄTTAdoption12/11/2018

Får min vän adoptera min son?

Jag har en son som jag som ensam mamma adopterat o som nu är 14 år. En nära vän till familjen som sonen växt upp nära o som sonen ser som en fadersgestalt är intresserad av att adoptera. Fungerar det om sonen ger sitt samtycke? Eller finns det något krav på att vi behöver vara gifta för att det ska kunna ske?

Mannen som vill adoptera min son har sen tidigare en dotter som numera är vuxen. Hur ser arvsrätten ut om han nu adopterar min son (jag adopterar inte hans dotter)? Ärver de då hälften var?

Om det är ett krav att vi ska vara gifta försatt han ska få adoptera min son. Vad gäller då med arvsrätten i händelse av att han avlider före mig? Vilka ärver o hur fördelas det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om adoption finns i fjärde kapitlet i Föräldrabalken (FB).

De tre inledande bestämmelserna i 4 kap. FB stadgar att vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska barnets bästa ges största vikt, att ett barn endast får adopteras om det med beaktande av samtlig omständigheter är lämpligt samt att barnet ska få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågan. Barnets åsikter ska sedan tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. Ett barn som har fyllt 12 år måste själv ge sitt samtycke till adoption för att det ska vara möjligt, se 4 kap. 7 § FB.

Enligt 4 kap. 6 § FB är det okej att en make eller sambo med dennes samtycke får adoptera dennes barn. Det är alltså inte något krav på att ni behöver vara gifta, men om ni inte är det måste ni istället vara sambo. Lagen ger tyvärr inte något utrymme för vänner att adoptera varandras barn.

Angående arvsrätten så kommer mannens dotter och din son (om rätten beviljar en adoption) att ärva honom med hälften av kvarlåtenskapen var vid hans bortgång, förutsatt att han inte har fler bröstarvingar eller skrivit ett testamente och därmed valt att fördela sin kvarlåtenskap på annat sätt.

Själva adoptionsförfarande går till så att du (den som vill adoptera) ger in en ansökan till den tingsrätt där din frus dotter har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Det är sedan upp till rätten att se till att frågan om adoption blir tillräckligt utrett för att få ett tillräckligt underlag för att se om adoptionen är till barnets bästa.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Maja QvarnströmRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”