Får min granne fotografera mig på min parkering?

FRÅGA
Hej. Om min granne står i sin lägenhet och fotograferar oss flertalet gånger genom sitt fönster när vi är på parkeringen hemma, eller när vi kommer hem med bilen på kvällen/dagarna så står han på balkongen och fotar till min fråga är detta okej? Jag tycker att det är fruktansvärt obehagligt, är verkligen varje dag han gör detta.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Mina utgångspunkter

Du undrar, såsom jag förstår din fråga, om det är lagligt för din granne att fotografera dig när du är på parkeringen och kommer hem från jobbet. Jag kommer att utgå ifrån att det bara är under dessa tidpunkter personen fotograferar dig. Jag kommer också att utgå ifrån att personen inte gjort något annat, som du inte berättat för mig, utan att fotografering är det enda han ägnar sig åt.

Huvudregeln i svensk rätt är att samtycke inte krävs för att fotografera någon

Huvudregeln i svensk rätt, är att det inte krävs någons samtycke för att fotografera dem på allmän plats (d.v.s utomhus). Går du ut på ett torg och börjar ta bilder, kan alltså de som eventuellt kommer med på bilderna inte motsätta sig detta.

Din grannes agerande utgör inte kränkande fotografering

Förbud mot kränkande fotografering finns i 4 kap 6 a § brottsbalken. Denna paragraf förbjuder fotografering utan samtycke under vissa privata sammanhang (t.ex när någon är på toaletten, eller i sitt hem). Även om parkeringen vid ditt hem är ganska nära din privata sfär, är den ändå enligt lagens förarbeten inte så pass privat att förbudet mot kränkande fotografering träffar foton som tas på dig på denna plats.

Din grannes agerande är därför inte straffbart på denna grunden.

Din grannes agerande utgör möjligen ofredande

I 4 kap 7 § brottsbalken finns bestämmelser som kriminaliserar ofredande. Paragrafen har följande lydelse: "Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande till böter eller fängelse i högst ett år. "

Det står klart att din granne inte fysiskt antastat dig, eller annars utsatt dig för störande kontakter på det sätt som krävs för att straffa honom för ofredande. Fråga uppstår då om hans agerande faller in inom slasktratten "annat hänsynslöst agerande".

Utan att veta närmare detaljer, är det svårt för mig att göra en bedömning. Mina spontana uppfattning är dock att din grannes agerande i nuläget inte är så pass allvarligt och hänsynslöst att straffansvar för ofredande kan komma ifråga. Det är också tveksamt att din frid kränks på ett kännbart sätt genom att han tar bilder.

Denna bedömning förändras dock, om du säger till din granne att du inte vill att han tar bilder på dig när du kommer hem. Då har du uttryckt din vilja att inte bli fotograferad för honom; detta gör det betydligt mer hänsynslöst att ändå fortsätta med fotograferingen.

Om du säger till din granne att sluta, och han vägrar göra det, är det mer oklart hur situationen skall bedömas. Å ena sidan har du ett intresse av att inte störas av att någon fotograferar dig; å andra sidan finns ett intresse av att inte utsträcka ofredande-paragrafens räckvidd alltför långt. Det är alltså oklart såtillvida att jag inte kan ge dig en säker bedömning om din grannes agerande under dessa omständigheter utgör ofredande. Det är inte omöjligt, men heller ingen säker sak.

Jag råder dig därför att först och främst uttrycka för din granne att du inte uppskattar bilderna han tar. Fungerar inte detta, kan du överväga en polisanmälan.

Sammanfattning

Som huvudregel får man ta bild på människor på allmän plats utan samtycke från dessa. Din grannes agerande utgör inte kränkande fotografering. Om du däremot berättar för din granne att du inte uppskattar hans uppförande, och han ändå inte slutar, kan hans handlingar möjligen utgöra ofredande. Mitt råd till dig är alltså att först be din granne att sluta, och om detta inte fungera överväga att gå vidare med en polisanmälan.

Lyckönskningar och hälsningar,

Johannes Norrman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll