Får min granne beträda min tomt och ta kort på min trädgård utan lov?

Hej!! Får grannen gå in på min tomt å fotografera min trädgård utan lov???

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din tomt omfattas av den så kallade hemfridszonen

I Sverige har vi allemansrätt. Detta innebär i princip att man får röra sig fritt över privat mark i naturen så länge man inte stör och/eller förstör. Ett undantag från huvudregeln om allemansrätt är den så kallade hemfridszonen. Hemfridszonen omfattas av området närmast din bostad, till exempel din tomt i detta fall. Eftersom denna zon är undantaget från allemansrätten får personer alltså inte fritt beträda din tomt. 

Din granne kan ha gjort sig skyldig till hemfridsbrott

Angående huruvida din granne har begått något brott blir det aktuellt att titta närmare på två olika brottstyper i Brottsbalken, hemfridsbrott och kränkande fotografering (Brottsbalken 4 kap. 6 § och Brottsbalken 4 kap. 6 a §). 

Utifrån din fråga tolkar jag det som att grannen inte har fått ditt tillstånd att vara på din tomt och därför har han troligtvis gjort sig skyldig till hemfridsbrott. Personens agerande uppfyller sannolikt rekvisitet ”olovligen intränger” (Brottsbalken 4 kap. 6 §).

Vidare tolkar jag din fråga som att personen inte har tagit kort på dig när du varit i din bostad utan att grannen endast har tagit kort på trädgården. Därför har grannen inte gjort sig skyldig till kränkande fotografering eftersom det förutsätter att man tagit kort på en person när denne befunnit sig i ett privat utrymme (Brottsbalken 4 kap. 6 a §).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Isaac JurisRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo