Får min gamla psykolog prata med min nya psykolog om mig?

hej! har min psykolog verkligen tystnadsplikt? och gäller det även om jag byter psykolog, får de prata med varandra om det jag sagt?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

En psykolog har tystnadsplikt

En psykolog har tystnadsplikt och arbetar under Socialstyrelsen. Det innebär att en psykolog ska följa de regler som gäller för all legitimerad sjukvårdspersonal. Tystnadsplikten innebär ett förbud för en myndighet eller någon som deltar i en myndighetsverksamhet (i detta fall en psykolog) att röja eller utnyttja en uppgift (2 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen).  Förbudet innefattar bl.a. att en psykolog inte får prata utanför arbetet med utomstående på ett sådant sätt så att någon (då eller i framtiden) kan koppla vilken person hen pratar om. En psykolog får prata om sitt arbete i största allmänhet men inte specifikt om en vårdtagare och aldrig ange uppgifter som kan göra patienten identifierbar. Psykologen får endast prata om dig som patient med sin kollega om kollegan också är inblandad i din vård. 

Sammanfattningsvis

Sekretessen innebär alltså i ditt fall att din "gamla" psykolog inte lämna sådana specifika uppgifter om dig om inte den "nya" psykologen deltar i din vård. De får dock prata om dig om de båda deltar i din vård eller behandling eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete. 

Om din psykolog bryter mot tystnadsplikten

Om din psykolog skulle anses bryta mot tystnadsplikten gentemot den andra psykologen så är detta ett brott (14 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen). Det är ett allvarligt brott och psykologen kan isåfall dömas för brott mot tystnadsplikten till böter eller fängelse i högst ett år (20 kap. 3 § brottsbalken).

Om du vill ha ytterligare juridisk hjälp är du varmt välkommen att ställa fler frågor här på Lawline eller boka tid med en av Lawlines duktiga jurister.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Bästa hälsningar, 

My FrostRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Tystnadsplikt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo