Får min fru olovligen avlyssna på mig i hemmet?

FRÅGA
Hej! Jag misstänker att min fru olovligen avlyssnar på mig hemma. Olovligen eftersom hon inte själv deltar i samtalen, hon vill inte erkänna det. Jag vill kalla polisen hem till mig så de kan undersöka och se ifall det finns elektroniska avlyssningsmaskiner, men jag är osäker. Dagens teknologi är ju så utvecklad så man inte ska kunna upptäcka de, är det fortfarande värt att kalla hit polisen då? Kan polisen ändå hitta fram maskinerna oavsett?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vilka brott din fru kan ha begått enligt din beskrivning, och därefter ge råd om vad du kan göra nu.

Vilka brott kan din fru ha begått?

Olovlig avlyssning: Olovlig avlyssning regleras i 4 kap 9 a § Brottsbalken (här). Olovlig avlyssning innebär att man olovligen (dvs. utan tillåtelse) med tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptar tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten inte äger tillträde och som han själv inte deltar i eller som han obehörigen berett sig tillträde till.

Lagrummet gäller om man avlyssnar eller spelar in ett samtal med hjälp av något tekniskt hjälpmedel, så att exempelvis åka buss och tjuvlyssna på vad andra passagerare säger omfattas inte. Det är okej att avlyssna grannens samtal genom att sätta örat till väggen, genom ett glas eller annat icke-tekniskt hjälpmedel. Om man själv deltar i ett samtal är det inte olagligt att spela in samtalet, vilket framgår om man tolkar lagtexten e contrario (motsatsvis), då det står att det är förbjudet att spela in samtal mellan andra som man själv inte deltar i.

Om din fru avlyssnar och/eller spelar in dig i bilen och i hemmet när hon själv inte är med och använder ett tekniskt hjälpmedel för detta, så kan hon ha gjort sig skyldig till olovlig avlyssning. Straffet är böter eller fängelse i högst två år.

Din fru utsätter dig för integritetskränkningar och handlandet ska omedelbart upphöra. Du har rätt till ett eget privatliv, oavsett vad din sambo tycker om den frågan, och du har rätt att få prata med vem du vill ostört utan att behöva bli avlyssnad. Följaktligen har din fru inte någon som helst rätt att avlyssna dig - varken i ert hem, hemma hos någon bekant eller på offentliga platser - så länge du inte har gett ditt samtycke till avlyssningen.

Vad du kan göra nu: Jag rekommenderar att du snarast kontaktar polisen för vidare rådgivning. Ring 112 om det är ett pågående brott, annars ska du ringa 114 14 för att komma i kontakt med polisen om det inte rör ett pågående brott.

Om du har fler frågor kan du även ringa till Lawlines telefonrådgivning.

Med vänlig hälsning,

Maryam Naqqar
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1147)
2021-04-09 Är det olagligt att fota någon utan deras tillåtelse?
2021-04-06 Ofredande och fridskränkning
2021-04-05 Vad innebär kränkande fotografering?
2021-04-01 Kan man ta sig in i USA efter Hot från Sverige?

Alla besvarade frågor (91198)