Får min chef förhandla med facket bakom min rygg?

FRÅGA
Hej! Jag har blivit uppsagd. Min chef och facket förhandlade bakom min rygg i augusti och min chef valde att berätta det sista veckan av min föräldraledighet, nu i januari. Jag har alltså gått miste av månaders jobbansökan samt ett jobberbjudande pga detta. Får man göra såhär?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag använda mig av lagen om anställningsskydd (LAS) och lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Jag kommer i mitt svar utgå från att din anställning var en tillsvidareanställning (4 § LAS).

Det korta svaret på din fråga är ja, din arbetsgivare får göra så. Nedan förklarar jag varför.

Förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren

Vid uppsägning av arbetstagare föreligger förhandlingsskyldighet för arbetsgivaren. Förhandlingsskyldighet gäller både vid uppsägning på grund av personliga skäl och på grund av arbetsbrist. Förhandlingsskyldigheten gäller dock endast i förhållande till arbetstagarorganisationen – facket, och alltså inte i förhållande till dig som enskild arbetstagare (29-30 § LAS, 11-14 § MBL). Här har du skälet till förhandlingarna med facket som skedde utan din vetskap.

Avseende förhandlingarna finns ingen skyldighet att underrätta dig som arbetstagare. Förhandlingarna ska dessutom ske innan ett beslut tas, dvs. innan det ens var säkert att du skulle bli uppsagd, och det borde därför inte påverka din tid att söka nya jobb.

Jag tolkar din fråga som att du blev informerad om att förhandlingarna ägt rum och möjligen i samband med det blev uppsagd. Din chef har givetvis en skyldighet att informera dig om uppsägningen för att säga upp dig, och vid uppsägning på grund av personliga skäl även en skyldighet att underrätta om omständigheterna bakom uppsägningen (30 § LAS). Efter uppsägningen följer en uppsägningstid, och under denna tid kan man som arbetstagare söka jobb (11 § LAS). Man berövas dock inte på tid för att söka jobb när man inte får veta om att arbetsgivaren förhandlar med facket.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Karin Pihl
Fick du svar på din fråga?