Får min arbetsgivare säga upp mig genom att skicka rekommenderat brev och från vilken dag gäller uppsägningen?

FRÅGA
Hej. Jag jobbar på ett företag (restaurang) där delar av företaget nu ska läggas ner. Nu påstår arbetsgivaren att uppsägningen gäller från den dagen facket och arbetsgivaren hade förhandling om vilka som ska sägas upp. Men jag var själv inte med på den förhandlingen och jag har fortfarande inte fått något papper om uppsägningen. Arbetsgivaren har sagt att dom har skickat ut uppsägningspapprena med REK brev. Men som jag förstår det när jag läser 10§ 2 st LAS, så gäller uppsägningen tio dagar efter det att brevet lämnades till posten om arbetsgivaren skickat det via brev. Är det inte det som borde gälla för uppsägningen istället för dagen facket hade förhandling med arbetsgivaren? Ytterligare en fråga är om arbetsgivaren får skicka uppsägningen via REK brev, trots att de haft möjlighet att lämna det direkt till mig då jag varit på jobbet och tillgänglig hela tiden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Jag inleder med att svara på frågan om din arbetsgivare haft rätt att skicka uppsägningen med rekommenderad post för att därefter svara på frågan om från vilken dag uppsägningstiden bör räknas.

Allmänna regler om uppsägning återfinns i lagen om anställningsskydd (LAS).

En uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara skriftlig (8 § LAS). Uppsägningsbeskedet ska lämnas till dig som arbetstagare personligen. För att få göra ett undantag från huvudregeln om att du ska få uppsägningsbeskedet personligen ska det enligt lagen vara oskäligt att kräva att de ger beskedet till dig personligen (10 § LAS). Om du kan nås utan större ansträngning är det i stort sett alltid skäligt att kräva att de ska ge dig beskedet personligen. Sådana faktorer som att du gått hem för dagen eller att du inte jobbar just den dagen gör det inte okej att posta uppsägningen utan det krävs att du inte kunnat nås under en längre tid.

Som jag uppfattar det från din fråga har du varit tillgänglig hela tiden och en uppsägning borde därför enligt min uppfattning inte ha skickats med rekommenderat brev utan ha lämnats till dig personligen. Om arbetsgivaren inte följt regleringen kan det innebära att de blir skyldiga att betala skadestånd (38 § LAS).

Oavsett om det var fel av arbetsgivaren att skicka beskedet om uppsägning med rekommenderat brev blir uppsägningen inte ogiltig. Det stämmer dock som du säger att uppsägningstidpunkten börjar löpa tio dagar efter det att brevet lämnades till posten. Jag håller därför med dig om att det är den tiden som du ska anses ha blivit uppsagd istället för den dag då facket hade förhandling med ditt företag. (10 § andra stycket LAS)

Om du är medlem i facket skulle jag rekommendera att du vänder dig till dom.

Hoppas mitt svar var till någon hjälp.

Greta Pettersson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1322)
2019-08-18 Kan man säga upp en arbetstagare på grund av sen ankomst?
2019-08-17 Hur lång uppsägningstid har jag som är säsongsanställd?
2019-08-13 Hur lång är min uppsägningstid?
2019-08-08 Turordningsregler eller omplacering?

Alla besvarade frågor (72169)