Får min arbetsgivare omplacera mig för att ha möjlighet att ta bort en förmån?

Min arbetsgivare (~3000 anställda) vill ena de individuella anställningsavtalen i företaget. Jag och 4 kollegor har sjukvårdsförsäkring i våra personliga avtal.

I slutet på februari fick vi ett personligt mail:

"Hej ***,

Du har idag en gruppsjukvårdsförsäkring via *** som du varit berättigad till tidigare. Enligt FÖRETAGETS riktlinjer är det endast koncernledningen som omfattas av

sjukvårdsförsäkring betald av arbetsgivaren. Din försäkring är nu uppsagd av FÖRETAGET och gäller till och med 2020-03-31."

Detta bestreds med hänvisning till anställningsavtalen och försäkringen fortskred.

I Början på april kallade FÖRETAGET till förhandling pga 'dålig lönsamhet'-> omorganisation och bland annat förmåner på agendan. Vi har kollektivavtal och SACO har företrätt oss.

Förhandlingarna är över, jag kommer att erbjudas en omplacering till: samma tjänst som jag har idag - men utan sjukvårdsförsäkring.

1. Arbetsgivaren refererar till AD 1993 nr 61. Jag tycker inte att domen är tillämpbar för att min förmån endast kostar företaget 350kr/mån. Det är rimligen en kostnad som företaget kan bära, och ev uppsägning om jag tackar nej torde ses som diskriminerande (personliga).

2. FÖRETAGET har redan innan förhandling inleddes fattat beslut i frågan och således åsidosatt MBL §11 (enl mail). Förhandlingarna ledde till att vi får behålla förmånen i 4 månader, men det saknar betydelse?

3. Får jag omplaceras till samma tjänst, eller måste de säga upp mig med stöd av LAS och återanställa?

Mvh

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Utredning

Som jag tolkar din fråga har du för tillfället en gruppsjukvårdsförsäkring via din anställning efter att sådan finns i ditt personliga anställningsavtal. Din arbetsgivare valde först att säga upp försäkringen, vilket bestreds varför försäkringen fortskred. I början på april kallade företaget till förhandling med fackförbundet på grund av dålig lönsamhet -> omorganisation, avseende bland annat förmåner. Förhandlingarna är över och du kommer nu att erbjudas en omplacering till samma tjänst som du har idag, men utan sjukvårdsförsäkring.

Arbetsgivaren refererar till AD 1993 nr 61, vilket du inte anser är tillämpligt. Du anser att kostnaden för försäkringen (350 kr / månad) rimligen är en kostnad företaget kan bära och att om du sägs upp för att du tackar nej borde uppsägningen ses som diskriminerande och en uppsägning av personliga skäl. Företaget fattade beslut redan innan förhandling inleddes och åsidosatte därmed sin förhandlingsskyldighet. Förhandlingarna ledde till att ni fick behålla förmånen i 4 månader. Du undrar om detta saknar betydelse eller ej. Du undrar även om du får omplaceras till samma tjänst eller om de måste säga upp dig med stöd av LAS och återanställa dig.

Huvudfrågan i ditt fall är helt enkelt om en arbetsgivare har rätt att ta bort en förmån för en anställd eller ej. När en förmån är en del av anställningsavtalet kan den tas bort genom att arbetsgivaren beslutar att anställningsavtal med viss förmån (t.ex. en gruppsjukvårdsförsäkring) inte kommer att finnas på företaget längre. För att ta bort förmånen går det rent praktiskt till så att arbetsgivaren erbjuder arbetstagaren som har förmånen samma typ av tjänst och villkor, men utan den aktuella förmånen. Detta sker inom ramen för arbetsbrist. Arbetsbrist innebär, trots dess lydelse, inte alltid arbetsbrist utan innefattar även ekonomiska skäl. Som arbetstagare får du ett omplaceringserbjudande till samma tjänst, men utan den aktuella förmånen. Om du tackar ja upphör förmånen efter lika lång tid som du har uppsägningstid. Tackar du nej utgör det skälig grund för uppsägning på grund av arbetsbrist (jfr 7 § LAS). I regel ligger det inom arbetsgivarens bestämmanderätt att avgöra vad som företagsekonomiskt är mest fördelaktigt; det är inte något domstolen prövar. Det innebär att det är möjligt att, som i AD 1993 nr 61, erbjuda omplacering utan tillgång till arbetsgivarens bilar på fritiden likväl som det är möjligt att erbjuda omplacering till samma tjänst utan gruppsjukvårdsförsäkring. Förmånens värde är inte det avgörande i fallet. Min bedömning är i linje med det du blivit erbjuden; arbetsgivaren har rätt att erbjuda dig en omplacering till samma tjänst men utan den förmån du har i dagsläget. Tackar du nej till omplaceringen har arbetsgivaren rätt att säga upp dig på grund av arbetsbrist. I praktiken saknas det ju faktiskt arbete för en tjänster som innefattar förmånen gruppsjukvårdsförsäkring då företaget beslutat att sådana tjänster inte längre ska finnas på företaget.

Att arbetsgivaren åsidosatt sin förhandlingsskyldighet innebär inte något för dig. Arbetsgivarens förhandlingsskyldighet är i förhållande till fackförbundet och kan innebära ett brott mot kollektivavtalet. För det kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig i förhållande till fackförbundet, däremot inte i förhållande till dig (jfr 54-55 § lagen om medbestämmande i arbetslivet).

Arbetsgivaren är inte skyldig att säga upp dig och återanställa dig. Tvärtom gör arbetsgivaren rätt som den gör i ditt fall. En uppsägning ska enligt LAS vara sakligt grundad. Uppsägningen är inte sakligt grundad om det är skäligt att kräva att arbetsgivaren omplacerar arbetstagaren till annat arbete (7 § första och andra stycket LAS). Det är exakt vad som sker i ditt fall; arbetsgivaren vill säga upp dig på grund av arbetsbrist då det inte längre finns tjänster med den förmån du har i dagsläget. Däremot är det inte skäligt att säga upp dig om du kan omplaceras. Du ska i första hand omplaceras, vilket nu sker. Om du vägrar omplaceringen finns det saklig grund för uppsägning och arbetsgivaren är inte skyldig att återanställa dig.

Då du är medlem i facket är min rekommendation att du tar hjälp av facket om du anser att något inte gått rätt till i förhandlingarna. Om något är oklart nås jag på dennis.lavesson@lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Dennis LavessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000