Får man verkligen säga så? Är det inte straffbart?

Är detta straffbart och är det möjligt att anmäla det?

Jag och 5 andra personer satt på en restaurang. En av de andra personerna tyckte att han fick för lite mat och påpekade detta på ett sätt som varken kan uppfattas som negativt eller positivt. Efter att vi ätit färdigt kommer en anställd fram till vårt bord och säger att vi inte ska klaga.

Då tycker jag att det påståendet är felaktigt och påstår att kunden har rätt och att det är bra att lyssna på kunden.

Den anställdes ton ändras direkt till en hotfull ton som riktas mot mig.

Han börjar direkt att förklara att han inte vill höra att de är för lite mat till oss, jag citerar vad han sa "er, snorungar" och jag svarar något i stil med att, okej, det var bra att höra. Sedan kommer det hårda personangrepp då han säger "lek inte tuff" och "lek inte rik". Då svarar jag "du har min uppmärksamhet" också detta utan någon hotfull eller opartisk ton. Han frågar därefter" är du tuff?" Och jag svarar helt neutralt "ja" på hans fråga. Efter det svarar han " jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före" vilket jag tar som ett hot. Dessutom säger han att jag är en idiot. Efter det avslutas diskussionen. Jag har 5 vittnen på att det är som jag säger och skulle gärna vilja föra detta i en rättslig process då jag tycker det är hemskt fel. Hjälp, vad är straffbart och hur ska jag isåfall gå tillväga.

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Att man vid verbala gräl säger olämpliga saker eller kallar varandra för tillmälen innebär inte automatiskt att sägningen är straffbar, oavsett hur den andra uppfattar sägningen. De personangrepp du beskriver genom sägningarna ”lek inte tuff”, ”lek inte rik” är exempelvis inte straffbara. Min bedömning är att den anställdes sägning ”jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före” gränsar mot att utgöra brottet ”olaga hot” som regleras i Brottsbalken (BrB) 4 kap. 5§.

För att en sägning skall utgöra brottet olaga hot måste en del förutsägningar vara uppfyllda. För det första skall man hota med brottslig gärning. Att kasta ut någon med huvudet före, skulle kunna utgöra brottet misshandel av lindrigare slag, s.k. ringa misshandel (se BrB 3:5) eller i vart fall ofredande (se BrB 4:7). Min bedömning är därför att den anställde har hotat om brottslig gärning.

För det andra skall hotet vara ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet. Denna formulering innebär att hotet skall vara framfört på ett sätt att det har framstått, eller i vart fall har kunnat framstå, som att hotet var allvarligt menat. Denna typ av kvalifikation använder man för att skilja allvarligt menade hot från sådana hot som framförs ”på skämt”. Det är alltså endast sådana hot som kan ha uppfattats som allvarligt menade som är straffbara. Huruvida du blev rädd eller inte saknar betydelse för den bedömningen. I orden ”allvarlig fruktan” ligger däremot att hotet skall avse en brottslig gärning som inte framstår som lindrig. Hot om misshandel av lindrigare sort, s.k. ringa misshandel, är därför exempelvis inte straffbart.

Sammanfattningsvis, min bedömning är att sägningen ”jag svär, jag ska kasta ut dig med huvudet före” visserligen är ett hot om en brottslig gärning. Det räcker dock inte för att sägningen skall utgöra olaga hot eftersom det då krävs att sägningen skall kunna framstå som allvarligt menad och skall avse en brottslig gärning av inte lindrig sort. Att ”kasta ut någon med huvudet före” anser jag mer är ett verbalt uttryck än att man faktiskt gör så i praktiken. Skulle du faktiskt bli utkastad med huvudet före hade det troligtvis bedömts som en ringa misshandel eller ofredande vilka båda är lindriga brott. Min bedömning är att sägningen därför inte är straffbar. Om du ändå vill få saken prövad kan du alltid anmäla händelsen till polisen – det enda som kan hända är att utredningen läggs ner, såvida inte åklagare gör en annan juridisk bedömning än vad jag har gjort och går vidare med ditt fall.

Om du har ytterligare fundering, kommentar eller synpunkt får du gärna lämna en kommentar i kommentarfältet nedan. Lycka till.

Isabel EkströmRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo