Får man uttala sig hur som helst enligt yttrandefriheten?

En kollega till mig har fått kränkande omdömen i sin yrkesutövning som sjuksköterska av en anhörig.

Till saken hör att den anhöriga är anställd i samma kommun/förvaltning som kollegan. I tråden som blev på FB drogs även vi andra kollegor med i samma dåliga omdömen. Enligt tråden vill vi, sjuksköterskorna, gärna ge för mkt morfin och då utövar vi passiv dödshjälp. Enligt tråden så vill vi, sjuksköterskorna, ta livet av så många som möjligt. Arbetsgivaren har inte agerat utan menar att det råder yttrandefrihet.

Vad gäller?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Yttrandefrihet
Utgångspunkten är precis som arbetsgivaren säger, att alla enligt Yttrandefrihetsgrundlagen har en rätt att offentligen uttrycka tankar, åsikter, känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

Rätten att yttra sig är dock inte helt villkorslös. Regler om olika former av ärekränkningar hittar vi i 5 kap. Brottsbalk (förkortad BrB).

Förtal
Enligt 5 kap. 1 § BrB gör, den som utpekar annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt, alternativt lämnar uppgift som är ägnad att utsätta personen för andras missaktning, sig skyldig till förtal. Förtalet i det här fallet skulle då bestå i att personen anklagar sjuksköterskorna att vilja ta livet av så många patienter som möjligt.

Det avgörande är att det som personen anklagar sjuksköterskorna för är brottsligt, vilket att ta livet av andra människor är (3 kap. Brottsbalk).

Sammanfattningsvis kan sägas att arbetsgivaren borde agera, och annars kan sjuksköterskorna välja att själva anmäla personen för brottet förtal till polisen.

Tack för att du vände dig till Lawline!

Sara HillRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”