Får man undanta viktiga personer från turordningsreglerna och behöver man förhandla med facket om man inte har kollektivavtal?

FRÅGA
Vi är ett litet företag på 16 personer som pga coronakrisen pga ekonomiska skäl måste börja säga upp personal. En person som är sist anställd vill vi absolut behålla, då hon är en supermedarbetare. Vi har inget kollektivavtal och m a o ingen lokal fackklubb. Måste vi ta reda på om våra medarbetare är med i ngt fackförbund och förhandla med resp fackförbund. Finns möjlighet att förhandla och behålla den medarbetare som har kortast anställning, som vi verkligen behöver i dessa ekonomiska kristider?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Turordningsregler

När en arbetsgivare behöver säga upp flera anställda på grund av ekonomiska skäl heter det i lagen om anställningsskydd (LAS) uppsägning på grund av arbetsbrist. Ska man säga upp anställda på grund av arbetsbrist måste man följa turordningsreglerna som finns, och det är den så kallade sist-in-först-ut ordningen (22 § 4 st LAS). Det är en så kallad "semidispositiv" regel och kan avtalas bort genom ett kollektivavtal. Eftersom att ni inte har kollektivavtal är ni därmed skyldiga att följa 22 § LAS.

Möjlighet för mindre företag att undanta personer från turordningslistan

Det finns en möjlighet för mindre företag att undanta upp till två personer från turordningslistan (22 § 2 st LAS). Det krävs då att dessa två personer är av särskild betydelse för verksamheten, och arbetsgivaren är den som måste kunna motivera det. Det här undantaget gäller dock enbart för företag med högst tio arbetstagare. Enligt paragrafen bortser man dock vid beräkningen från personer som räknas upp i 1 § LAS, alltså:

1. Arbetstagare som anses ha företagsledande eller jämförlig ställning

2. Arbetstagare som är familjemedlemmar till arbetsgivaren

3. Arbetstagare som är anställda för att arbeta hemma hos arbetsgivaren

4. Arbetstagare med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag

5. Arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning

För att ni ska få använda er av möjligheten att undanta er anställda krävs det alltså att minst 6 av de anställda i företaget faller in under någon av dessa punkter.

Förhandling med fackförening om man inte har kollektivavtal

Även arbetsgivare utan kollektivavtal måste vid uppsägning på grund av arbetsbrist förhandla med alla fackföreningar som har en anställd på företaget (13 § 2 st lagen om medbestämmande i arbetslivet). Ni behöver inte göra någon grundlig utredning, skyldigheten handlar om att fråga era medarbetare om de är medlemmar i någon fackförening. Därefter är det arbetstagarnas egna ansvar att meddela om sin förening för att kunna kräva sådan förhandling

Sammanfattning

Huvudregeln är sist-in-först-ut principen vid uppsägning på grund av ekonomiska skäl. I ert fall är ni skyldiga att använda den eftersom att ni inte har något kollektivavtal. Företag med högst 10 stycken anställda har rätten att undanta högst två personer från turordningslistan, men även om ni har 16 medarbetare kan det undantaget användas ifall minst 6 personer omfattas av listan ovan. Innan uppsägningen är ni skyldiga att efterfråga era anställdas medlemskap i fackföreningar och förhandla med dessa. Förhandlingen kommer dock inte kunna leda till att er viktiga medarbetare undantas om företaget i lagen anses ha 16 medarbetare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Mikaela Dahl
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1600)
2020-09-14 Kan jag säga upp mig utan uppsägningstid?
2020-09-12 Har jag rätt till lön under hela uppsägningstiden?
2020-09-11 Har arbetsgivaren rätt att säga upp mig?
2020-09-09 Förlorar jag företrädesrätten om jag tackar nej till ett erbjudande om återanställning?

Alla besvarade frågor (84175)