Får man tömma lägenheten innan bouppteckning?

Hej!

Farfar har avlidit och hans bror och brorsöner har tömt lägenheten innan jag och min bror varit med eller blivit kontaktade. OM det funnits ett testamente så är det borta också.

Vad gäller?

Detta känns inte helt legalt.

Bästa hälsningar.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du valde att vända dig till Lawline med din fråga.

För att svara på din fråga kommer vi behöva använda oss av ärvdabalken (ÄB).

Utifrån den legala arvsordningen

Vad jag förstår det som är det din farfar som har gått bort. Du nämner inte att din pappa skulle vara i livet, utan bara att din farfars bror och brorsöner är det. Detta är viktigt eftersom din pappa, om han är i livet, skulle ha rätt till hela arvet som bröstarvinge (2 kap. 1 § ÄB). Bröstarvinge är den som är barn till den avlidne och utgör även närmast arvtagare. Om din pappa ha gått bort träder du och din bror i hans ställe (2 kap. 1 § andra stycket ÄB). Ni tillhör, likt er pappa, den första arvsklassen.

Din farfars bror däremot tillhör den andra arvsklassen. Denna har enligt den legala arvsordningen inte rätt till arv om det finns någon i den första arvsklassen (2 kap. 2 § ÄB). Om jag därför har tolkat situationen rätt, att du är barnbarn och det är din farfars bror, så är det du och din bror som har rätt till arvet i den mån det saknas testamente.

Om det funnits testamente

Om det skulle ha funnits ett testamente och detta nu har försvunnit genom att din farfars bror och brorsöner antingen uppsåtligen har förstört det eller undanhåller det från er, har de förbrukat sin rätt att få ta del av arvet (15 kap. 2 § ÄB). Detta är något som behöver bevisas.

Får man ta saker ur ett dödsbo innan bouppteckning?

Utifrån din formulering förstår jag det som att en bouppteckning inte har skett med tanke på att varken du eller din bror har blivit kontaktade till en sådan (20 kap. 2 § ÄB). Innan en bouppteckning har skett så äger ingen av arvingarna någon egendom i dödsboet. Detta innebär att ingen får gå in och ta egendomen om inte alla dödsbodelägare är överens om detta. Eftersom du och din bror är arvingar utgör ni även generellt sett också dödsbodelägare (18 kap. 1 § ÄB). Det som har tagits ur dödsboet ska därför återbäras eller ersättas med dess värde (18 kap. 6 § ÄB).

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp för dig. Skulle jag ha missuppfattat någon relation eller missförstått din fråga är du varmt välkommen att skicka in en ny.

Vänliga hälsningar,

Madelen HenrikssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arvs- och testamentsrätt och Bouppteckning och arvsskifte? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000