Får man tömma dödsboet innan bouppteckningen?

FRÅGA
Hej. Är ensam arvinge efter min mamma som avlidit. Får jag tömma dödsboet innan jag gjort bouppteckning. Har Dödsfallsintyg fr Skatteverket är enda barnet.Har pappas bouppteckning där jag är enda barnet. Lägenheten har sagts upp. Har 1 mån på mig att tömma den. Tacksam för svar.Susanne
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om hur bouppteckningen ska gå till finns i 20 kap ärvdabalken. I bouppteckningen redogörs samtliga tillgångar och skulder den avlidne hade och ska antecknas såsom de var vid dagen för dödsfallet. De tillgångar och skulder som finns blir dödsboet och är en egen juridisk person. Dödsboet äger alltså alla tillgångar, detta innebär bland annat att ingen arvinge har rätt att ta egendom från dödsboet innan bouppteckningen är gjord. Om egendom tas innan bouppteckning har gjorts kommer inte uppgifterna stämma med hur tillgångarna såg ut på dagen personen avled. Det är straffbart att tömma en lägenhet innan bouppteckning gjorts, det kan klassificeras som bedrägeri eller förskingrin


Här är lite mer allmän info och råd

Svaret på din fråga är alltså att det inte är tillåtet att flytta egendomen innan bouppteckningen är gjord. Därför råder jag dig till att vänta tills skatteverket registrerat och godkänt den. Jag hoppas att du fått svar. Du får gärna återkomma med andra frågor!

Med vänlig hälsning

Lisa Olsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1062)
2021-03-31 Finns ett närvarokrav för efterarvingar vid en bouppteckningsförrättning?
2021-03-31 Kan man sälja värdepapper och avsluta konton innan bouppteckningen har registrerats?
2021-03-30 Vad gäller om en dödsbodelägare avlider innan arvskiftet?
2021-03-30 Kan man ärva skulder?

Alla besvarade frågor (91305)