Får man tillfälligt besöka Sverige efter ansökan om och i väntan på uppehållstillstånd?

2020-05-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej, jag hade uppskattat om ni kunde klargöra vad som gäller angående inresa till Sverige under handläggningstiden för uppehållstillståndet då jag har sett olika svar kring detta. Jag är svensk medborgare och min fru bor för närvarande i Indonesien. Hon har ansökt om uppehållstillstånd p.g.a. anknytningen till mig. Ansökningen lämnades in när hon var i Indonesien och nu undrar vi om det finns något sätt för henne att komma och besöka mig här i Sverige under väntetiden. Inte för att hon ska flytta hit innan hon har beviljats uppehållstillstånd men bara för att besöka mig under en kortare tid och sedan åka tillbaka. Vi hade tänkt oss att hon kan besöka mig i upp till 3 månader med ett vanligt visum men riskeras då uppehållstillståndet att nekas? Är det tillstånd eller ett godkännande som behövs innan från Migrationsverket för att det inte ska bli problem?Stort tack om ni tar er tid till att besvara mina frågor!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Denna fråga aktualiserar främst utlänningslagen (UtlL).

Det stämmer att det enligt huvudregeln krävs att man ansökt och fått ansökan om uppehållstillstånd beviljad innan man reser in i Sverige (UtlL 5:18). Från denna regeln finns dock undantag, men vad jag kan se verkar tyvärr inget av undantagen tillämpligt på er situation.

Detta verkar du dock redan ha koll på, och du undrar alltså om din fru skulle kunna resa till Sverige på besök med ett turistvisum på max 90 dagar. Det korta svaret är ja, det går bra. Din fru kan alltså ansöka om ett visum för att få besöka Sverige.

Jag förmodar att din fru har indonesiskt medborgarskap, vilket innebär att hon behöver visum för inresa i Sverige (om hon inte redan har uppehållstillstånd). Det som krävs då är att din fru uppfyller de krav som ställs för att man ska få beviljas visum, såsom bland annat att ha ett giltigt pass och pengar för uppehälle samt hemresa.

Det som kan bli problematiskt vid ansökan om visum är att migrationsverket då också ska bedöma huruvida det finns en risk att din fru inte har för avsikt att lämna Sverige. Visum är till för just tillfälliga vistelser på högst 90 dagar. Migrationsverket kommer alltså att göra en bedömning om det kan finnas en avsikt hos din fru att inte lämna Sverige. Denna bedömning är vanligtvis inget problem för den som uppfyller alla kriterier för ett visum. Men i ert fall finns dock din frus ansökan om uppehållstillstånd som ju är bevis för att din fru vill bosätta sig i Sverige. Detta är dock inget absolut hinder utifrån vad jag kan se, men det är en eventuell grund för att neka din fru ett visum. Det viktiga är alltså att det klart framgår av din frus ansökan och hennes omständigheter att hon vid sin ansökan om visum faktiskt tänker lämna Sverige innan visumet löper ut.

Det ska inte påverka din frus ansökan om uppehållstillstånd att ansöka om visum och vid beviljat visum besöka Sverige. En sak som dock är viktig är att din fru inte bryter mot villkoren i sitt visum genom att t.ex. stanna i Sverige utöver den beviljade tiden. En sådan sak kan ha direkt påverkan på chansen att få uppehållstillståndet beviljat.

Om ni har fler frågor angående hur ansökan görs och hur bedömningen vid ansökan om visum görs rekommenderar jag att ni i första hand kontaktar migrationsverket. De har möjlighet att svara på denna typ av frågor och ska dessutom göra det. Annars kan du alltid ställa en till fråga till oss på Lawline.

Jag hoppas att mitt svar är till hjälp.

Med vänlig hälsning,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1098)
2020-11-30 Kan man åka tillbaka till Sverige efter avslag på asylansökan?
2020-11-30 Karenstid inför svenskt medborgarskap
2020-11-27 Förvärv av svenskt medborgarskap utan krav på styrkt identitet
2020-11-24 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?

Alla besvarade frågor (86931)