Får man ta ut pengar från dödsboet innan bodelning är klart?

FRÅGA
Min man avled och hade ett gemensamt konto med sin bror, ägandeförhållandet var 50/50. Denne bror har nu tömt kontot. Tillgången är upptagen i bouppteckningen men finns ju inga pengar kvar på kontot. Har han rätt att göra så?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När en person avlider bildas ett dödsbo som är en egen juridisk person. Denna juridiska person har juridiskt sett äganderätten till all kvarlåtenskap som ska med i bouppteckningen inför bodelningen. Det innebär således att de som är efterlevande och dödsbodelägare ska förvalta egendomen tillsammans enligt 18 kap. 1 § ärvdabalken. Detta ska ske tills dess att bodelningen och arvsskiftet är klart. Arvingar har således ingen rätt att ta egendom från boet eller likvida medel från bankkonton innan bodelningen är avslutad. Om det är flera dödsbodelägare får man inte heller köpa/sälja egendom utan de andra dödsbodelägarnas vetskap.

Huvudregeln vid bouppteckningen är att alla tillgångar (och skulder) som den avlidne lämnat efter sig ska med i bouppteckningen enligt 20 kap. 4 § ärvdabalken. Konsekvensen av att man ljuger om tillgångarna i bouppteckningen eller förflyttar tillgångarna innan arvskiftet är att man kan bli stämd för bedrägeri och/eller förskingring av egendomen. Det kan även bli så att den arvinge som tagit egendomen ur boet måste återbära egendomen eller ersätta dess värde enligt 18 kap. 6 § ärvdabalken. Det är därmed ej tillåtet. Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en advokatbyrå om ni önskar vidta rättsliga åtgärder i frågan. Försök dock först säkerställa att brodern förstår att det var ett icke tillåtet handlande och be honom att återställa dödsboets egendom.

Vänligen,

Joakim Synnergren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (826)
2019-05-25 Vem är skyldig att betala skulderna vid ett dödsfall?
2019-05-20 Möjligt att begära tilläggsbouppteckning då testamente inte inkluderades i bouppteckningen?
2019-05-18 Hur fördelas en bostadsrätts värde vid ena partens dödsfall?
2019-05-15 Hur ge bort bostadsrätt som delvis ägs av dödsbo?

Alla besvarade frågor (69302)