Får man ta med sig upphittat roadkill?

2019-09-30 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Får man ta ett roadkill som man hittar utmed vägen?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I detta fall blir jaktlagstiftningen tillämplig.

Enligt 2 § jaktlagen innebär jakt att man fångar eller dödar vilda däggdjur och fåglar. Vilda djur är som huvudregel fredade och får enbart jagas om det finns stöd i lag, enligt 3 § jaktlagen. För att få rätt att jaga måste man även ha erlagt jägarexamen enligt 40 § jaktlagen och följa jaktförordningens regler kring jakt. Att ta med sig ett vilt djur innebär alltså att man har jagat det och det saknas stöd i lag för att göra så när det gäller roadkills.

Av 10 § jaktlagen framgår det även att det är fastighetsägaren som har jakträtt. Fastighetsägaren kan överlåta eller upplåta jakträtten till en jägare, som då får jaga på fastighetsägarens mark. Vidare enligt 11 § jaktlagen tillkommer jakträtt på väg till den som har jakträtt på den angränsande marken, men som t.ex. vanlig förare av ett fordon på en väg saknar man jakträtt, och i händelse av en olycka får man inte behålla djuret, utan det tillfaller den som har jakträtten på marken.

Enligt 40 § jaktförordningen måste man även anmäla till polisen om man har kört på björn, varg, järv, lo, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår eller örn, och märka ut platsen. Det är dock olagligt att ta med sig det djuret, även om man har kört på det själv. Det är alltid jakträttsinnehavarens egendom och att ta med sig djuret skulle kunna anses som stöld.

Att bryta mot jaktlagstiftningen i övrigt betraktas som jaktbrott och kan ge fängelse i upp till ett år om det sker uppsåtligen eller av oaktsamhet, enligt 43 § jaktlagen.


Sammanfattningsvis innebär det att det är brottsligt att ta med sig upphittade roadkills, och om man själv har orsakat djurets dödsfall har man en anmälningsskyldighet till polisen.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alexandra Rosenvi
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1122)
2020-05-29 Kan Lawline hjälpa mig med mina skoluppgifter?
2020-05-27 Tiggeriförbud?
2020-05-26 Vad kan man göra på sin tomt om en del av marken klassificerats som naturtomt i detaljplan?
2020-05-25 Straffansvar vid inlämning av falska uppgifter till socialnämnden

Alla besvarade frågor (80456)