Får man svenskt medborgarskap efter giftermål?

Min pojkvän är från Indien och har bott i Sverige i 4 år. Han arbetar och får lön och bor som inneboende hos en av sina vänner. Hur fungerar det med hindersprövning och vigsel om vi bestämmer oss för att gifta oss? Blir han automatiskt svensk medborgare efter vigseln eller måste han ansöka om det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur fungerar en hindersprövning?

Hindersprövning inför äktenskap regleras i Äktenskapsbalken (ÄktB). Innan ett äktenskap ingås ska en hinderprövning genomföras av Skatteverket. Du och din pojkvän ska gemensamt begära hindersprövning hos Skatteverket (3:1 ÄktB).

Den som inte är folkbokförd i landet ska visa upp ett intyg om sin behörighet att ingå äktenskap från utländsk myndighet om sådant intyg kan anskaffas (3:2 ÄktB). Vid hindersprövning ska man också försäkra att man inte är nära släkting med varandra och intyga att man inte tidigare ingått äktenskap. Har man det måste man visa att det äktenskapet har upphört (3:3 ÄktB).

Får man svenskt medborgarskap efter vigseln?

Det svenska medborgarskapet regleras i Lag om svenskt medborgarskap (MedbL). För att erhålla ett svenskt medborgarskap krävs att man ansöker om ett. Om din pojkvän är över 18 år, kan styrka sin identitet, har permanent uppehållstillstånd i Sverige, kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt och har haft sin hemvist i Sverige sedan fem år tillbaka kan hans ansökan om svenskt medborgarskap beviljas. Om han är statslös eller att bedöma som flykting enligt Utlänningslagen behöver han haft sin hemvist här i fyra år (11 § MedbL).

Om den sökande är gift eller sambo med en svensk medborgare kan han generellt sätt få en godkänd ansökan efter tre års hemvist i Sverige om äktenskapet har varat i två år (12 § MedbL).

Som svar på din fråga så måste din pojkvän ansöka om svenskt medborgarskap. Om han haft sin hemvist här i fyra år kan han enligt 11 § MedbL ansöka om medborgarskap om ett år. Om ni gifter er måste äktenskapet ha varat i två år innan han kan ansöka om medborgarskap den vägen, samt bott här i tre år (12 § MedbL). Han kommer alltså inte automatiskt att bli svensk medborgare.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar


Jonna JohanssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”