Får man starta upp en konkurrerande verksamhet under sin uppsägningstid om man inte börjar arbeta i verksamheten förrän uppsägningstiden är över?

FRÅGA
Hej!I min nuvarande anställning (IT-konsult) har jag en konkurrensklausul. Det jag undrar över vad detta egentligen betyder.Mina tankar är att starta ett eget konsult AB efter att jag lämnar in min uppsägning, och sedan när uppsägningstiden är över (3 månader) börja arbeta i mitt egna AB och hitta uppdrag och så vidare.Det vill säga att jag inte kommer göra något med mitt AB fören uppsägningstiden är över.Går detta emot klausulen? Nedan står klausulen.Den Anställde får inte under anställningstiden för egen eller för någonannans räkning utföra arbete eller bedriva ekonomisk verksamhet somkonkurrerar med FÖRETAG. Den Anställde får inte heller åta sig annanbisyssla i en omfattning som verkar hindrande i arbetet. Den som tänkeråta sig sådan bisyssla bör först rådgöra med sin närmaste chef på FÖRETAG
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer att börja med att beskriva lite generellt om lojalitetsplikt och konkurrensklausuler, för att sedan gå in närmre på din situation.

Lojalitetsplikt

Till att börja med ska sägas att arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Det innebär bland annat att en arbetstagare under anställningen inte får starta konkurrerande verksamhet. Att starta konkurrerande verksamhet under anställningen är något som Arbetsdomstolen har sett allvarligt på. En arbetstagare som under anställningen bedriver konkurrerande verksamhet anses ofta grovt ha åsidosatt sina ålägganden mot arbetsgivaren och kan därför avskedas och dessutom bli skadeståndsskyldig gentemot arbetsgivaren.

Huvudregeln är att lojalitetsplikten upphör när anställningen avslutas. Då är det i princip fritt fram för den före detta anställda att bedriva med arbetsgivaren konkurrerande verksamhet. Detta kan dock inskränkas genom en så kallad konkurrensklausul.

Konkurrensklausul

En konkurrensklausul kan ingås mellan arbetsgivare och arbetstagare och innebär ofta att arbetstagaren inte får bedriva någon konkurrerande verksamhet efter anställningens upphörande. Om arbetstagaren gör detta trots konkurrensklausulen kan denne göra sig skyldig till kontraktsbrott och kan tvingas betala skadestånd till sin före detta arbetsgivare.

Din konkurrensklausul

Av det du beskrivit verkar det som att din konkurrensklausul säger att du inte får bedriva konkurrerande verksamhet under anställningstiden. Med anställningstiden avses även uppsägningstiden. Det betyder att din anställningstid inte är slut förrän uppsägningstiden är över, och att du inte under uppsägningstiden får bedriva konkurrerande verksamhet. Detta följer även av lojalitetsplikten som jag beskrev tidigare.

I din fråga undrar du om du får starta upp din konkurrerande verksamhet under anställningen, om du inte börjar arbeta i din verksamhet förrän uppsägningstiden är över. Att agera i strid mot lojalitetsplikten innebär inte bara att faktiskt bedriva konkurrerande verksamhet. Det innefattar också att under pågående anställning (alltså även under uppsägningstiden) förbereda uppstart av konkurrerande verksamhet.

Mitt råd till dig är därför att vänta med att starta upp din verksamhet till det att din anställning upphört, det vill säga när din uppsägningstid är slut.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Amanda Boqvist Thiel
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1871)
2021-10-27 Får arbetsgivaren ändra mina arbetstider utan mitt tillstånd?
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?

Alla besvarade frågor (96583)