FrågaSTRAFFRÄTTÄrekränkning, 5 kap. BrB23/03/2020

Får man sprida domar med personuppgifter på sociala medier?

Kan man sprida domstolsbeslut som innehåller personuppgifter på de tilltalade via sociala medier utan att bryta mot någon lagstiftning? Om inte, vilka påföljder riskerar man?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Att sprida personuppgifter kan vara förtal

Om man sprider domstolsbeslut via sociala medier kan man göra sig skyldig till förtal. Brottet innebär bland annat att man utpekar någon annan som brottslig och att detta sprids till någon annan än den som uppgiften handlar om (5 kap. 1 § första stycket BrB). Det spelar ingen roll om uppgiften som man sprider är sann eller inte. Man kan alltså göra sig skyldig till förtal genom att sprida ett domstolsbeslut även om personen är dömd för ett brott. Att uppgiften är sann kan dock påverka den så kallade försvarlighetsbedömningen. Jag återkommer till detta nedan.

I vissa fall kan det vara tillåtet att sprida uppgifterna

Under vissa förutsättningar är det inte brottsligt att sprida uppgifter som utpekar någon annan som brottslig. Det handlar då om situationer då man är skyldig att uttala sig eller då det kan anses vara försvarligt att sprida uppgifterna (5 kap. 1 § andra stycket BrB). Att till exempel sprida uppgifterna i journalistiskt syfte (för nyhetsförmedling etc.) kan vara en sådan situation då spridningen är försvarlig. Det krävs då oftast att uppgifterna handlar om en offentlig person. Detta beror på det kan ligga i allmänhetens intresse att få reda på om exempelvis en politiker har begått ett brott.

För att det ska vara försvarligt (tillåtet) att sprida uppgifter som utpekar någon annan som brottslig krävs det dessutom att uppgiften är sann. Ibland kan det dock räcka med att man trodde att uppgiften var sann när man spred den. Om man sprider domstolsbeslut där någon har dömts för brott borde man kunna utgå ifrån att uppgifterna är sanna.

Det framgår inte av din fråga i vilket syfte domstolbesluten ska spridas, och därför kan jag inte heller bedöma om det i detta fallet kan anses vara försvarligt. Utgångspunkten är dock att en privatperson inte utan vidare kan utpeka en annan privatperson som brottslig (till exempel genom att sprida domar via sociala medier) utan att göra sig skyldig till förtal.

Vilka påföljder risker man?

Om man gör sig skyldig till förtal får man betala böter. Hur stort bötesbeloppet blir varierar från fall till fall. Man kan också bli tvungen att betala skadestånd till den som har blivit utsatt för förtalet, detta kallas för så kallad kränkningsersättning (2 kap. 3 § skadeståndslagen). Värt att notera är att skadestånd inte är ett straff och alltså inte heller en påföljd. Den som har blivit utsatt för brottet kan i vissa fall ändå kräva skadestånd av den som har begått brottet.

Sammanfattning

För att sammanfatta kan det alltså vara brottsligt att sprida domstolsbeslut som innehåller personuppgifter, och man kan då göra sig skyldig till förtal. Man ska därför vara försiktig med att sprida personuppgifter tillsammans med information om exempelvis brottslighet via sociala medier. Att endast sprida uppgifter om till exempel brottets tillvägagångssätt eller domstolens beslut om straff borde vara okej, så länge det inte framgår vem som är tilltalad. Ibland kan det ändå vara tillåtet att sprida uppgifter som utpekar någon annan som brottslig. Det krävs då att spridningen var försvarlig och att uppgifterna var sanna.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna OlanderRådgivare
Hittade du inte det du sökte?