Får man spela in ett samtal utan att informera om det?

FRÅGA
Får man spela in samtal med ett företag som redan spela in för kvalitet eller andra anledningar, utan att informera de man pratar med?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Att spela in ett samtal där de medverkande parterna inte känner till att samtalet spelas in är som huvudregel olagligt. Brottet kallas olovlig avlyssning och kan enligt 4 kap 9a§ brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst två år. Om personen som spelar in själv deltar i samtalet som spelas in kan olovlig avlyssning inte aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll