Får man spela in ett samtal utan att informera om det?

FRÅGA
Är det lagligt att spela in samtal mellan 2 parter vid en förhandling gällande köpeavtal då den ena parten ska köpa ut den andra i ett gemensamt ägt aktiebolag, utan att meddela att inspelning sker eller utan att få partens godkännande av inspelning
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Att spela in ett samtal där de medverkande parterna inte känner till att samtalet spelas in är som huvudregel olagligt. Brottet kallas olovlig avlyssning och kan enligt 4 kap 9a§ brottsbalken leda till böter eller fängelse i högst två år. Om personen som spelar in själv deltar i samtalet kan olovlig avlyssning inte aktualiseras eftersom det är tillåtet att spela in samtal som man själv medverkar i. Det finns inga lagstadgade krav på att den som spelar in ett samtal ska informera övriga deltagare om detta under förutsättning att den som spelar in också deltar i samtalet.

Svaret på din fråga är alltså att inspelningen är laglig under förutsättning att den part som spelade in samtalet också hörs på ljudupptagningen.

Vänligen,

Astrid Niva-Lindmark
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (772)
2019-06-18 Har jag gjort mig skyldig till något brott? - Olaga hot
2019-06-17 Får en mäklare beträda mark eller brygga för fotografering?
2019-06-15 Spela in samtal med ex-partner
2019-06-14 Vilket brott faller förföljelse under?

Alla besvarade frågor (70013)